suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Sosiaalinen luototus

  • Palvelu
  • 9 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Järjestämme sosiaalista luototusta siihen varatun erillisen määrärahan puitteissa. Luottoa haetaan oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnan kautta.

Toimi näin

Voit hakea luottoa ottamalla yhteyttä oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvontaan. Lähimpänä oleva oikeusaputoimisto on Lappeenrannan oikeusaputoimisto.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Hyvinvointialue voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Luotto voidaan perustellusta syystä myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada luottoa kohtuullisin ehdoin ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Luottoa harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet.

Sosiaalisista luotoista vastaa hyvinvointialue.

Palvelun toteuttaa

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Päivitetty: 13.7.2023