suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tu­ki­pal­ve­lu­na jär­jes­tet­ty liik­ku­mi­sen tu­ki on tar­koi­tet­tu hen­ki­löil­le, joil­la on vam­man tai sai­rau­den mu­ka­na tuo­maa lii­kun­ta­ra­joit­tei­suut­ta ja jul­ki­sen jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neen käyt­tö on oleel­li­ses­ti vai­keu­tu­nut.

Asia­kas mak­saa tak­si­pal­ve­luis­ta oma­vas­tuuo­suu­te­na lin­ja-au­to­li­pun ver­ran. Liik­ku­mi­sen tu­kea myön­ne­tään asioin­ti­käyt­töön ja sen yh­tey­des­sä ta­pah­tu­vaan vir­kis­täy­ty­mi­seen. Tu­lot vai­kut­ta­vat tuen myön­tä­mi­seen.

Toimi näin

Kuljetuspalvelua haetaan sosiaalihuoltolain mukaisella kuljetuspalveluhakemuslomakkeella.

Kuljetuspalvelumatkat tilataan puhelimitse kuljetusyksiköstä.

Kenelle ja millä ehdoin

Erityisiä vaikeuksia liikkuumisessa, jotka eivät voi vamman tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Tulot vaikuttavat tuen myöntämiseen.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Hyrynsalmi, Kajaani, Kajaani, Kuhmo, Kuhmo, Paltamo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Ristijärvi, Sotkamo, Sotkamo, Suomussalmi, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 20.2.2020