suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja toimijakortit

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Henkilöstökortit ja toimijakortit ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortteja. Toimikortin avulla voi tunnistautua luotettavasti tietojärjestelmiin ja palveluihin. Korttia voi käyttää myös esimerkiksi sähköpostin salaamiseen ja sähköisen allekirjoituksen tekemiseen. Korteissa on etäluettava kulunvalvontateknologia.

Henkilöstökortti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden sellaiselle henkilöstölle, jolla ei ole ammattioikeutta Valviran Terhikki- tai Suosikki-rekisterissä. Henkilöstökortti voidaan hankkia esimerkiksi toimiston tai tietopalvelun henkilöstölle.

Toimijakortti on tarkoitettu muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden henkilöstölle. Sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskenteleviä muiden alojen toimijoita voivat olla esimerkiksi tietojärjestelmätoimittajat tai konsultit.

Henkilöstö- ja toimijakortit ovat voimassa 5 vuotta.

Henkilöstö- ja toimijakorttien etupuolella on mainittu kortin voimassaoloaika ja sarjanumero, kortinhaltijan nimi sekä virka- tai tehtävänimike. Kortteihin voidaan tulostaa myös kortinhaltijan valokuva.

Jos varmenteen tietosisältöön tai kortin pinnassa oleviin tietoihin tulee muutoksia, täytyy tilata uusi kortti. Tilaa uusi kortti myös silloin, jos kortti on vioittunut tai kadonnut.

Kortin toimitusaika on noin kaksi viikkoa.

Toimi näin

Toisen organisaation rekisteröintipisteen valtuuttaminen

Yksityiset sote-organisaatiot useimmiten valtuuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja toimijakorttien tilaamiseksi jonkin olemassa olevan rekisteröintipisteen. Tällöin organisaation tulee ensin olla yhteydessä valtuutettavaan rekisteröintipisteeseen ja sopia valtuutuksesta. Valtuutettava rekisteröintipiste antaa organisaatiolle oman sopimuksensa asiakasnumeron, Y-tunnuksen, korttien toimitusosoitteen sekä rekisteröijän yhteystiedot.

Tämän jälkeen valtuuttava organisaatio tekee sopimuksen Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa. Sopimuksessa valitaan Sopimuksen tiedot -kohdasta ”Valtuutan toisen organisaation toimimaan rekisteröijänä”. Sopimukseen täytetään valtuutettavan rekisteröintipisteen antamat tiedot.

Sopimuksen teon jälkeen organisaatio toimittaa valtuutettuun rekisteröintipisteeseen etukäteen palvelusuhdetodistuksen henkilöistä, joille kortit tilataan. Kun tarvittavat toimenpiteet on tehty ja valtuutus on voimassa, kortin tilaajat varaavat ajan valtuutettuun rekisteröintipisteeseen, joka tilaa kortit.

Valtuuttava organisaatio allekirjoittaa sopimuksen verkkoasioinnissa, kun DVV on käsitellyt sopimushakemuksen. Sopimus täytyy allekirjoittaa varmennekortilla. Sopimuksen voi allekirjoittaa myös jälkikäteen, kun allekirjoittajalle on hankittu varmennekortti.

Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä sähköpostilla osoitteesta varmennepalvelut(at)dvv.fi.

Hakijan henkilöllisyyden tunnistaminen

Kortin hakija on tunnistettava tai henkilöllisyys on todennettava kortin tilausvaiheessa rekisteröintipisteessä.

Tunnistamista varten kortin hakijalla tulee olla mukanaan voimassa oleva tunnistamisasiakirja, eli henkilökortti tai passi. Hyväksyttäviä tunnistamisasiakirjoja ovat myös voimassa olevat Euroopan talousalueen jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä passi tai henkilökortti, ja muun valtion viranomaisen myöntämä passi. Jos hakijalla ei ole edellä mainittuja asiakirjoja, poliisi voi pyynnöstä tunnistaa hakijan henkilöllisyyden muilla tavoin.

Kenelle ja millä ehdoin

Henkilöstökortit ja toimijakortit ovat sidottuja organisaatioon ja työsuhteeseen. Jos työsuhde päättyy, varmenne täytyy sulkea. Tämän jälkeen korttia ei voi enää käyttää. Kortti täytyy myös merkitä peruutetuksi Vartti-järjestelmässä.

Henkilöstökortit ovat maksuttomia niille henkilöille, jotka käsittelevät työssään potilashoitoon liittyviä potilastietoja. Muulle henkilöstölle tilataan maksullinen henkilöstö- tai toimijakortti.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi, englanti
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 25.11.2021