suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siviilipalveluskeskus

Sopimus työpalvelun suorittamisesta siviilipalveluspaikassa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kun siviilipalveluspaikka päättää ottaa siviilipalvelusvelvollisen työpalveluun, velvollinen ja palveluspaikka sopivat työpalvelun suorittamisesta sitoumuksella. Täytetty ja allekirjoitettu sitoumus on sopimus siitä, että siviilipalvelusvelvollinen ottaa työpalvelupaikan vastaan ja siviilipalveluspaikka ottaa velvollisen työpalveluun. Siviilipalveluskeskus määrää velvollisen työpalveluun sitoumuks ...

Toimi näin

Palveluspaikan edustaja täyttää sitoumuksen tiedot Sivariwebissä. Palveluspaikan vastuuhenkilö hyväksyy sitoutumisen Sivariwebissä ja siviilipalvelusvelvollinen hyväksyy sitoutumisen Omasivarissa.

Palveluspaikka ja velvollinen sopivat sitoumuksessa:

  • työpalveluksen aloituspäivämäärä
  • pääasialliset työtehtävät
  • osoitettu majoitus
  • päivärahojen maksuaikataulu
  • ruokailu
  • terveydenhuolto
  • työmatkat

Täyttäkää sitoumus huolellisesti Sivariwebissä. Palveluspaikan edustaja allekirjoittaa sitoumuksen sähköisesti palveluspaikan puolesta ja velvollinen allekirjoittaa sähköisesti Omasivarissa. Siviilipalveluskeskus tarkistaa sitoumuksen tiedot, tekee työpalvelumääräyksen ja toimittaa sen velvolliselle ja työpalvelupaikalle. Työpalvelun voi aloittaa sovitusti, jollei Siviilipalveluskeskus toisin ilmoita.

Mikäli velvollisen työtehtävät sisältävät olennaista ja pysyväisluontoista henkilökohtaista vuorovaikutusta alle 18-vuotiaan kanssa, sitoumuslomakkeeseen tehdään merkintä, joka velvoittaa Siviilipalveluskeskuksen tarkastamaan velvollisen rikostaustaotteen ennen työpalveluun määräämistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Siviilipalveluspaikalla on oltava ajan tasalla oleva sopimus palveluspaikkana toimimisesta ja tunnukset Sivariwebiin. Palveluspaikan Sivariwebissä nimetyn henkilön tulee allekirjoittaa sitoumuslomake sähköisesti Sivariwebissä.

Sitoumus on sopimus työpalveluksen suorittamisesta työpalvelupaikassa ja se tarvitaan aina. Siviilipalveluskeskus ei voi määrätä velvollista työpalveluun ilman sitoumusta.


Määräaika

Sitoumuslomake on suositeltavaa täyttää ja toimittaa jo ennen velvollisen koulutusjaksoa, mikäli työpalveluspaikkasi on varmistunut. Täytetyn ja allekirjoitetun sitoumuksen tiedot näkyvät välittömästi velvollisen ryhmävastaavalle, jos paikka varmistuu vasta koulutusjakson aikana.

Käsittelyaika

Siviilipalveluskeskus tarkastaa sitoumuksen tiedot mahdollisimman pian ja tekee tietojen perusteella työpalvelumääräyksen.

Palvelun toteuttaa

Siviilipalveluskeskus

Palvelusta vastaa

Siviilipalveluskeskus
Tekstistä vastaa: Siviilipalveluskeskus
Päivitetty: 27.2.2024