suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Sopimus pakolaisten vastaanottamisesta

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatiot: ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, KEHA-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Alue: valtakunnallinen (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Sopimus pakolaisten vastaanottamisesta on kunnan ja ELY-keskuksen välinen sopimus, jonka perusteella kunta saa valtiolta laskennallista korvausta pakolaisten vastaanotosta syntyneisiin kustannuksiin.

Kunta tekee ELY-keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanotosta. Kunta saa sopimuksen perusteella laskennallista korvausta pakolaisten vastaanotosta syntyneisiin kustannuksiin.


Toimi näin

Kunta ottaa yhteyttä ELY-keskukseen puhelimitse tai kirjeitse tai ELY-keskus voi ottaa kuntaan yhteyttä sopimusneuvotteluiden käynnistämiseksi.

Sopimuksen tekemisen ja kustannusten korvaamisen edellytyksenä on kunnassa laadittu suunnitelma kotoutumisen edistämisestä (kotoutumissuunnitelma).

ELY-keskus neuvoo kuntaa tarvittaessa kunnan kotoutumissuunnitelman laatimisessa.

Kunta päättää pakolaisten vastaanottamisesta oman päätöksentekojärjestelmänsä mukaisesti ja ratkaisee asian valtuustossa.

Kunta voi laskennallisten kustannusten lisäksi saada korvausta erityisistä syistä syntyneisiin kustannuksiin.

KEHA-keskuksen maksatusyksikkö maksaa korvauksia kunnille, joilla on sopimus ELY-keskuksen kanssa kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä sekä kotouttamisohjelma. Laskennalliset korvaukset maksetaan kunnille kuukausittain automaattisesti. KEHA-keskus käsittelee jälkikäteen automaattisesta maksusta pudonneet henkilöt.

Hakemuksesta maksetaan laskennallista korvausta ihmiskaupan uhreista ja heidän perheenjäsenistään sekä perheenyhdistämisen kautta ennen 1.1.2016 maahan saapuneista henkilöistä, kunnan tekemästä alkukartoituksesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Tulkkauspalvelusta sekä erityiskustannuksia korvataan ELY-keskuksen ja kunnan välillä laadittujen erityiskustannussopimusten perusteella.


Kenelle ja millä ehdoin

Sopimuksen tekemisen ja kustannusten korvaamisen edellytyksenä on kunnassa laadittu suunnitelma kotoutumisen edistämisestä (kotoutumissuunnitelma).

Palvelu on maksuton.


Palvelun toteuttaa: 
KEHA-keskusELY-keskus