suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

SOLVIT-ongelmanratkaisupalvelu

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

SOLVIT on maksuton sähköinen palvelu kansalaisille ja yrityksille. Se auttaa EU-oikeuksia koskevissa ongelmissa. SOLVIT-verkosto voi auttaa, jos EU-kansalainen tai EU-maassa toimiva yritys joutuu vaikeuksiin jonkin jäsenmaan viranomaisten kanssa, jotka soveltavat EU-lakeja virheellisesti. SOLVIT kertoo viranomaisille, mitä oikeuksia toisesta EU-maasta tulevilla on, ja auttaa ongelmatapausten ratka ...

Toimi näin

Täytä lomake SOLVIT-palvelun verkkoasioinnissa. Muista selvittää kyselyssäsi seuraavat asiat:

 • Anna konkreettinen ongelmankuvaus
 • Mikä vaatimus tai säädös on taustalla (jos tiedossa)?
 • Mikä viranomainen on vastuussa?
 • Mitkä ovat viranomaisen perustelut?
 • Muut aiemmat yhteydenotot tai keskustelut asiasta.
 • Liitä mukaan viranomaiselta saamasi päätös tai muu oleellinen asiakirjamateriaali.

Jos et tiedä, onko kyseessä sisämarkkinarikkomus, voit selvittää asiaa ensin Sinun Eurooppasi -palvelusta (http://europa.eu/youreurope/index.htm).

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarjolla:

 • Yrityksille, jotka toimivat EU-alueella
 • EU-maiden ja Norjan, Islannin sekä Liechtensteinin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen (myös kolmansista maista tulevat aviopuolisot)

Palvelu koskee ainoastaan ongelmatilanteita, joita syntyy viranomaisen soveltaessa puutteellisesti tai viiveellä EU:n sisämarkkinalainsäädäntöä.

Kyseessä on oltava rajat ylittävä ongelma:

 • Ongelma toisessa EU tai ETA -jäsenvaltiossa.
 • Ongelma kotimaassa, kun siihen liittyy rajat ylittävä elementti.

Palvelusta vastaa

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tekstistä vastaa: Työ- ja elinkeinoministeriö
Päivitetty: 5.1.2024