suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Työ- ja elinkeinoministeriö

SOLVIT-ongelmanratkaisupalvelu

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

SOLVIT on maksuton sähköinen palvelu kansalaisille ja yrityksille. Se auttaa EU-oikeuksia koskevissa ongelmissa. SOLVIT-verkosto voi auttaa, jos EU-kansalainen tai EU-maassa toimiva yritys joutuu vaikeuksiin jonkin jäsenmaan viranomaisten kanssa, jotka soveltavat EU-lakeja virheellisesti. SOLVIT kertoo viranomaisille, mitä oikeuksia toisesta EU-maasta tulevilla on, ja auttaa ongelmatapausten ratkaisemisessa:

 • Ongelmat, jotka liittyvät vapaan liikkuvuuden periaatteiden loukkaamiseen (ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus).
 • SOLVIT käsittelee EU-lainsäädännön virheelliseen soveltamiseen liittyviä valtioiden rajat ylittäviä ongelmia, joissa osapuolina on yritys tai kansalainen ja kansallinen viranomainen. Rikkomukset asiakkaan ja hänen kotimaansa viranomaisen välillä eivät kuulu SOLVIT-palvelun ratkottaviksi.
 • Asiaa käsittelevät kaksi SOLVIT-keskusta; oman maasi yksikkö eli vastaanottava SOLVIT-keskus sekä sen maan yksikkö, jossa ongelma on ilmennyt eli johtava SOLVIT-keskus.
 • Asian käsittely SOLVIT-palvelussa on epävirallista. Toisin sanoen esitetty ratkaisu ei ole sitova, asia ei saa olla tuomioistuinmenettelyssä, eikä SOLVIT korvaa virallista valitusmenettelyä.
 • SOLVITia on käytetty erityisesti seuraavilla aloilla: sosiaaliturva, ammattipätevyyden (tutkinnon) tunnustaminen, ajoneuvojen rekisteröinti ja ajokortit, verotus (ALV), tuotteiden ja palveluiden markkinoillepääsy, sijoittautuminen.
 • Tavoitteena on ratkaista asia 10 viikon kuluessa siitä, kun johtava SOLVIT-keskus on ottanut asian käsiteltäväkseen.
 • Ongelmat kirjataan komission ylläpitämään tietokantaan.
 • Kaikki ongelmat käsitellään anonyymisti asiakkaan niin pyytäessä. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja ne poistetaan järjestelmästä kolme vuotta tapauksen sulkeutumisen jälkeen.

Palvelun päävaiheet:

 1. Asiakas jättää kyselyn verkkolomakkeella, jonka vastaanottava SOLVIT-keskus hyväksyy käsittelyyn viikon kuluessa.
 2. SOLVIT-palvelun asiantuntijat pyrkivät selvittämään kyselyn toisen EU-maan viranomaisten kanssa enimmillään 10 viikossa.
 3. Kun kyselysi on vastaanotettu, saat sähköpostiisi vahvistusviestin. Kysely käsitellään Suomen SOLVIT-keskuksessa, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriössä.

Toimi näin

Täytä lomake SOLVIT-palvelun verkkoasioinnissa. Muista selvittää kyselyssäsi seuraavat asiat:

 • Anna konkreettinen ongelmankuvaus
 • Mikä vaatimus tai säädös on taustalla (jos tiedossa)?
 • Mikä viranomainen on vastuussa?
 • Mitkä ovat viranomaisen perustelut?
 • Muut aiemmat yhteydenotot tai keskustelut asiasta.
 • Liitä mukaan viranomaiselta saamasi päätös tai muu oleellinen asiakirjamateriaali.

Jos et tiedä, onko kyseessä sisämarkkinarikkomus, voit selvittää asiaa ensin Sinun Eurooppasi -palvelusta (http://europa.eu/youreurope/index.htm).

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarjolla:

 • Yrityksille, jotka toimivat EU-alueella
 • EU-maiden ja Norjan, Islannin sekä Liechtensteinin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen (myös kolmansista maista tulevat aviopuolisot)

Palvelu koskee ainoastaan ongelmatilanteita, joita syntyy viranomaisen soveltaessa puutteellisesti tai viiveellä EU:n sisämarkkinalainsäädäntöä.

 Kyseessä on oltava rajat ylittävä ongelma:

 • Ongelma toisessa EU tai ETA -jäsenvaltiossa.
 • Ongelma kotimaassa, kun siihen liittyy rajat ylittävä elementti.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelusta vastaaTyö- ja elinkeinoministeriö
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletenglanti, ruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Työ- ja elinkeinoministeriö
Päivitetty: 10.1.2022