suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siviilipalveluskeskus

Siviilipalveluksen työpalvelupaikan etsiminen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Aloitat aina siviilipalveluksesi koulutusjaksolla. Koulutusjakson jälkeen suoritat siviilipalvelukseen kuuluvan työpalvelun itse etsimässäsi työpalvelupaikassa. Sinun kannattaa aloittaa työpalvelupaikan etsiminen ajoissa ennen koulutusjakson aloittamista, jotta pääset jatkamaan koulutusjaksolta suoraan työpalveluun. Voit saada opastusta työpalvelupaikan hakuun ennen koulutusjaksoa ja koulutusjakson aikana Siviilipalveluskeskuksesta.

Toimi näin

Saat ennen koulutusjaksoa Siviilipalveluskeskukselta palvelukseenastumismääräyksen, josta selviää sekä koulutusjakson että työpalvelun alkamispäivät.

Palveluspaikan haussa sinua auttaa valtakunnallinen palveluspaikkaluettelo, jossa on lueteltu kaikki Suomessa sopimuksen tehneet palveluspaikat, ja lista avoimista työpalveluspaikoista. Voit myös tiedustella paikkaa tahoilta, jotka eivät ole vielä solmineet Siviilipalveluskeskuksen kanssa palveluspaikkasopimusta. Paikka voi kiinnostuttuaan hakeutua siviilipalveluspaikaksi.

Kun löydät siviilipalveluspaikan, sovitte työpalvelun suorittamisesta täyttämällä sähköisesti Sivariwebissä sitoumuksen. Palveluspaikan vastuuhenkilö hyväksyy sitoutumisen Sivariwebissä ja velvollinen kirjautuu Omasivariin ja hyväksyy sitoumuksen siellä. Sitoutuminen on sopimus siitä, että siviilipalvelusvelvollinen ottaa työpalvelupaikan vastaan ja siviilipalveluspaikka ottaa velvollisen työpalveluun. Siviilipalveluskeskus määrää velvollisen työpalveluun sitoumuksen perusteella. Mikäli sinulla on sitoumus koulutusjaksolle tullessasi, saat kolme kuntoisuuslomapäivää koulutusjaksokuukauden aikana.

Mikäli sinulla ei ole työpalveluspaikkaa ennen koulutusjaksoa, saat koulutusjakson aikana tukea työnhakupäivien luennoilla ja henkilökohtaisilla haastatteluilla. Sinulla on myös mahdollisuus saada komennusmatka haastatteluissa käyntejä varten. Voit ottaa yhteyttä työnpalveluasiantuntijaan, sosiaalikuraattoriin ja koulutusvastaaviin soittamalla, sähköpostilla tai asioimalla heidän luonaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisen siviilipalvelusvelvollisen tulee löytää työpalvelupaikka, jotta voi suorittaa siviilipalveluksen kokonaisuudessaan.

Työpalvelupaikaksi käy lähes mikä tahansa valtion tai kunnan viranomainen tai laitos, uskonnollinen yhdyskunta tai yleishyödyllinen ja yksityisoikeudellinen yhdistys tai säätiö. Työpalvelupaikka ei voi olla voittoa tavoitteleva yritys, ammattiliitto tai puolue.

Työpalvelua et saa suorittaa oman työnantajan palveluksessa, eikä työpalvelu saa edistää opintojasi.

Työpalvelupaikka täyttää Sivariwebissä sitoumuksen, joka on molemminpuolinen sopimus työpalvelusta. Sopimuksen perusteella Siviilipalveluskeskus tekee työpalvelumääräyksen, minkä jälkeen voit aloittaa työpalvelun.

Mikäli työskentelet alle 18-vuotiaiden kanssa, toimita Siviilipalveluskeskukselle rikostaustaa selvittävä ote. Sen voit tilata koulutusjaksolla tai myöhemmin omatoimisesti Oikeusrekisterikeskuksesta. Ote on voimassa puoli vuotta sen antamisesta.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiviilipalveluskeskus
Palvelusta vastaaSiviilipalveluskeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Siviilipalveluskeskus
Päivitetty: 8.7.2022