suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siviilipalveluskeskus

Siviilipalveluksen suorittaminen ulkomailla

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Siviilipalvelus suoritetaan Suomessa lukuun ottamatta lyhyitä komennusmatkoja ulkomaille. Siviilipalveluspaikka voi määrätä siviilipalvelusvelvollisen ulkomaan komennusmatkalle.

Siviilipalvelusvelvollisen työtehtäviin liittyvät ulkomaan komennusmatkat voivat olla keskinäisellä sopimuksella pituudeltaan enintään 14 vuorokautta. Jos ulkomaan komennus kestää yli 14 vuorokautta, siviilipalveluspaikka hakee siihen lupaa Siviilipalveluskeskukselta. Siviilipalveluskeskuksen myöntämä ulkomaan komennus voi kestää enintään 2 kuukautta.

Toimi näin

Siviilipalveluspaikka lähettää Siviilipalveluskeskukselle kirjallisen hakemuksen, jos siviilipalvelusvelvollisen ulkomaan komennusmatka ylittää 14 vuorokautta. Hakemukseen liitetään palvelusvelvollisen kirjallinen suostumus, selvitys työtehtävistä, palvelusolosuhteista ja palvelusturvallisuudesta. Hakemus tehdään Siviilipalveluskeskuksen lomakkeella. Hakemus käsitellään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Siviilipalveluskeskus myöntää luvan ulkomaankomennusmatkaa varten tehtyään kokonaisharkinnan ottaen huomioon matkan tarkoituksenmukainen suorittaminen velvollisen sekä palveluspaikan näkökulmasta, palvelusturvallisuus ja valvontaan liittyvät näkökohdat sekä vakaumuksen suojan toteutuminen.

Kenelle ja millä ehdoin

Siviilipalveluspaikka hakee kirjallisesti lupaa Siviilipalveluskeskukselta, jos siviilipalvelusvelvollisen ulkomaan komennusmatka ylittää 14 vuorokautta. Ulkomaan komennusmatka voi kestää korkeintaan 2 kuukautta. Ulkomailla suoritettavan palveluksen kustannuksista ja ylläpidosta vastaa siviilipalveluspaikka.

Palvelu on maksuton.


Voimassaoloaika

Lupa voidaan myöntää enintään 2 kuukauden ajalle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiviilipalveluskeskus
Palvelusta vastaaSiviilipalveluskeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Siviilipalveluskeskus
Päivitetty: 13.4.2021