suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Sisämarkkinakaupan tuontilupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Sisämarkkinakaupalla tarkoitetaan tässä kaikkia sellaisia elävien eläinten, sperman ja alkioiden siirtoja, jotka tapahtuvat Suomesta toisiin EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin tai näistä maista Suomeen. Elävien eläinten, sukusolujen ja alkioiden sekä tiettyjen muiden tuotteiden siirrot sisältävät riskin eläintautien leviämiselle.

Silloin, kun siirretään esim. luonnonvaraisia eläimiä tai tuotteita tutkimustarkoituksiin, niille ei ole lainsäädännössä harmonisoituja ehtoja. Siksi tiettyjä eläimiä tai tuotteita tuotaessa vaaditaan eläintautien leviämisen estämiseksi tuontilupa.

Toimi näin

Tuontilupaa haetaan Ruokavirastolta. Sähköinen kaavake löytyy Ruokaviraston internet-sivuilta:

Ruokaviraston etusivu > Yritykset > Tuonti ja vienti > EU-maat, Norja ja Sveitsi > Eläimet

Tuontilupaa on haettava vähintään 10 arkipäivää (mielellään vähintään 1 kuukausi) ennen ensimmäistä suunniteltua kuljetusta. Tuontilupa on voimassa 3 vuotta ja se uusitaan hakemuksesta.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa toimijan yhteystiedot sekä tiedot toimitettavista eläimistä, alkioista, sukusoluista ja tuotteista. Hakemukseen tulee liittää kuvaus toiminnasta, jota varten eläimet, alkiot, sukusolut tai tuotteet aiotaan toimittaa Suomeen sekä eläintautien leviämisvaaran arvioimiseksi tarvittavat selvitykset. Lupa myönnetään, jos eläimistä, alkioista, sukusoluista tai tuotteista ei aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan eläintautien leviämisen estämiseksi välttämättömät ehdot.

Kenelle ja millä ehdoin

Tuontilupa vaaditaan koskien:

  • luonnonvaraisia nisäkkäitä ja lintuja sekä istutukseen tai tutkimuksiin tarkoitettuja luonnonvaraisia vesieläimiä,
  • eläintauteja aiheuttavia mikrobeja, loisia ja niistä sisältäviä viljelmiä, kudoksia, eritteitä ja muita vastaavia tuotteita,
  • tutkimustarkoitukseen tulevia eläviä eläimiä, alkioita tai sukusoluja sisältäviä näyte-eriä

silloin, kun ne eivät täytä säädettyjä terveysvaatimuksia.

Palvelu on maksullinen.

Maksu määräytyy Ruokaviraston maksullisista suoritteista annetun MMM:n asetuksen 1146/2018 mukaisesti.


Määräaika

Tuontilupaa on haettava vähintään 10 arkipäivää (mielellään vähintään 1 kuukausi) ennen ensimmäistä suunniteltua kuljetusta.

Voimassaoloaika

Tuontilupa on voimassa 3 vuotta ja se uusitaan hakemuksesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 18.9.2020