suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Silmätautien erikoisalapalvelut

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Sil­mä­tau­tien po­lik­li­ni­kal­la hoi­de­taan kes­kus­sai­raa­la ta­sois­ta hoi­toa vaa­ti­via sil­mä­sai­raus­po­ti­lai­ta. Po­lik­li­nik­ka on ajan­va­raus­po­lik­li­nik­ka, jon­ne tul­laan lää­kä­rin lä­het­teel­lä.

Sil­mä­tau­ti­po­ti­laan elä­män­laa­tua ja toi­min­ta­ky­kyä edis­te­tään to­teut­ta­mal­la yk­si­löl­lis­tä ja ko­ko­nais­val­tais­ta hoi­toa. Hoi­to­käy­tän­nöis­sä so­vel­le­ ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Palveluun tullaan lääkärin lähetteellä.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Kainuun hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 11.11.2022