suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Sijoituslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Tarvitset sijoitusluvan uusien rakenteiden kuten johtojen, putkien ja laitteiden ym. pysyvään sijoittamiseen kadulle tai muille yleisille alueille.

Sinulla tulee olla sijoituslupa ennen rakennus- tai kaivuluvan hakemista.

Toimi näin

Hae sijoituslupaa vapaamuotoisella hakemuksella. Liitä hakemukseesi suunnitelmakartta sijoitettavista laitteista yms. ja tarvittaessa katselmusmuistio. Kerro hakemuksessasi myös maksajan laskutustiedot.

Ole ennen sijoitusluvan hakemista yhteydessä ylläpitovalvojaan, joka arvioi katselmuksen tarpeellisuuden. Katselmuksen tarpeellisuutta voi tiedustella sähköpostitse kaivutyot[at]ouka.fi.

Toimita laitteiden x,y,z-sijaintitiedot paikkatietoinsinöörille sähköpostitse osoitteeseen paivi.alitalo[at]ouka.fi sellaisessa sähköisessä tiedonsiirtomuodossa, että ne voidaan siirtää Trimble Locus -tietokantaan.

Katso mainoslaitteiden sijoittamisen ohje linkistä ”Ulko- ja tienvarsimainosten sijoittamisen lupaohje”.

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo[at]ouka.fi tai postitse kirjaamoon.

Lisätietoja voit kysyä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteella lupienhallinta[at]ouka.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Sijoituslupa myönnetään rakenteen, laitteen ym. omistajalle.

Luvan saaja

  • vastaa kaikista johtojen, laitteiden ja rakennelmien rakentamisen aiheuttamista kustannuksista.
  • varmistaa yleisen liikenteen turvallisuuden riittävällä kaivantorajauksella ja hoitamalla liikenteenohjaus valtakunnallisten säädösten ja ohjeiden mukaisesti, tukeutuen esim. Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisuun 1/2013 Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla.
  • toimittaa kustannuksellaan laitteidensa x,y,z-sijaintitiedot paikkatietoinsinöörille välittömästi kaivu- tai rakennustyön jälkeen kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn päättymisestä. Luvan saaja sitoutuu toimittamaan myös vastaavat tiedot, mikäli kaapeleiden yms. sijainti muuttuu.
  • hankkii kaivuluvan.
  • suojaa istutukset luvan mukana tulevan kasvillisuuden suojausohjeen mukaisesti.

Yleisohjeena on kaappien sijoittaminen kohtisuoraan kadunreunaan nähden, leveä sivu kohti ajorataa ja siten, että aurauslumille jää riittävästi tilaa.

Johdon, laitteen tai rakennelman omistaja tai haltija on velvollinen siirtämään rakennelmat yms. kunnan hyväksymään paikkaan, jos johto, laite tai rakennelma vaikeuttaa asemakaavan toteuttamista tai kadunpitoa taikka on maisemaan tai kaupunkikuvaan soveltumaton.

Palvelu on maksullinen.

Katso maksut linkistä ”Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto”.


Määräaika

Lupaa haettava viimeistään 21 vrk ennen luvan tarvetta.

Käsittelyaika

Hakemuksesi käsitellään 21 vrk:ssa.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi, mutta sijoittaminen on toteutettava kolmen vuoden aikana lupapäivästä lukien.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 13.1.2020