suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin kaupunki

Sijoittamissopimus, katulupa ja yleisten alueiden muu käyttö

  • Lupa tai muu velvoite
  • Mikkeli
  • Julkinen palvelu

Yleisellä alueella tapahtuvaan tilapäiseen tapahtumaan, rakennustyöhön tai muuhun käyttöön on haettava lupaa Mikkelin kaupungilta.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Sijoittamissopimus, katulupa ja yleisten alueiden muuhun käyttöön liittyvää lupaa haetaan Lupapiste.fi-palvelussa. Sijoittamissopimus on haettava 2–3 viikkoa ennen katuluvan hakemista ja rakentamisen aloittamista.

Hakemukseen on liitettävä suunnitelmakartan pohjaksi ajantasainen kunnan pohjakartta (mittakaava 1:500) pdf-tiedostona. Poikkeavan mittakaavan käytöstä sovitaan tapauskohtaisesti hakemuksen käsittelijän kanssa. Kunnalta voi pyytää pohja-aineistoksi katusuunnitelman tai viheraluesuunnitelman. Suunnitelmasta on selkeästi käytävä ilmi, mitä ja mihin rakennetaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu esimerkiksi kaksinkertaisena.

Katuluvasta ja yleisen alueen käytöstä (väliaikainen tapahtuma tms.) peritään alueen laajuuteen, alueen sijaintiin ja käytön kestoon perustuva maksu. Maksu peritään työstä vastaavalta taholta. Kaupunki perii hakijan ilmoituksen tarkastamisesta ja työn valvonnasta palveluhinnaston mukaisen maksun. Palveluhinnaston mukainen maksu peritään siihen saakka, kunnes kaivuluvan haltija on ilmoittanut kohteen valmistumisesta luvan myöntäjälle.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Jos yksityinen taho vuokraa katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaansa vuoksi, hänen tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMikkelin kaupunki
Palvelusta vastaaMikkelin kaupunki
Alue Mikkeli
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mikkelin kaupunki
Päivitetty: 13.5.2020