suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Selviämis-, katkaisu- ja vieroitushoito

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Osastokatkaisuhoitoa antavat terveyskeskussairaalat (Kajaani, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi).

Osastokatkaisuhoitoon hakeudutaan keskussairaalan mielenterveys- ja päihdepäivystyksen hoitajien, kuntien päihdetyöntekijöiden ja terveyskeskuslääkäreiden kautta.

Pidempiaikainen päihdevieroitus ja -kuntoutus hoidetaan päihdehoitolaitoksissa. Kainuun sotella on sopimus A-klinikkasäätiön päihdesairaalan k ...

Toimi näin

Päihdekuntoutusta voi tiedustella oman kunnan päihdetyöntekijöiltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Avohoidon aloittaminen ennen laitoskuntoutusta on välttämätöntä.

Tausta ja lainsäädäntö

Mikäli päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu omin keinoin, päihdekierteen katkaisua varten järjestetään lyhytaikaista, ympärivuorokautista hoitoa. Selviämishoito mahdollistaa turvallisen paikan alkoholin, huumeen, lääkeaineen tai muun päihteen vaikutuksesta selviämiseen. Hoitojaksot ovat yleensä lyhyitä: muutama tunti, yön yli tai enintään vuorokausi. Selviämishoidon yhteydessä saa myös neuvoja jatkohoitoon hakeutumiseen. Selviämishoitoyksikkö (selviämisasema) voi sijaita terveydenhuollon päivystysyksikön osana tai katkaisuhoitoyksikön tai poliisin säilytyssuojan yhteydessä.

Mikäli päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu avohoidon turvin, henkilö voi hakeutua ympärivuorokautiseen katkaisuhoitoon sosiaali- ja terveyskeskuksen tai päihdehuollon avopalvelujen kautta. Katkaisuhoidon tavoitteena on päihdekierteen turvallinen katkaiseminen ja tarvittavaan jatkohoitoon motivointi. Katkaisuhoitojaksojen kesto on yleensä muutama vuorokausi.

Vieroitushoito on pitkäkestoisempaa hoitoa, johon kuuluu vieroitusoireiden hoidon lisäksi myös tukea elämänhallintaan, mielenterveyteen ja päihteiden käytöstä aiheutuneiden muiden ongelmien ratkaisemiseen. Vieroitushoitojakso voi kestää kahdesta neljään viikkoa.

Jos päihdeongelmainen ei itse halua hoitoa, hänet voidaan ottaa tahdosta riippumattomaan hoitoon vain, jos hän on välittömässä hengenvaarassa tai hänen terveytensä on vakavassa vaarassa.

Palvelun toteuttaa

Kainuun hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 5.1.2023