suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Säkylän kunta

Säkylän kansalaisopisto

  • Palvelu
  • Säkylä
  • Julkinen palvelu

Kansalaisopistot tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Opiskelu kansalaisopistossa ei tähtää tutkinnon suorittamiseen, vaan opiskelijan monipuoliseen kehittymiseen, elinikäiseen oppimiseen, hyvinvointiin ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Kansalaisopistoja ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt tai yhteisöt opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla. Ylläpitäjät päättävät opetuksen sisällöstä itsenäisesti. Usein opetus keskittyy kädentaitoihin ja harrastuksiin, kieliin ja taideaineisiin. Opetus on tyypillisesti ryhmäopetusta iltaisin tai viikonloppuna. Opetus voi olla lähi- tai etäopetusta.

Säkylän kansalaisopisto järjestää toimialueensa asukkaille elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Koulutuksessa korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Opetusta kohdennetaan kaikille ikäryhmille: lapsille, nuorille, aikuisille sekä ikääntyville.

Säkylän kansalaisopiston kursseille voi osallistua kaikki asuinkunnasta riippumatta.

Toimi näin

Kurssiohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät opiston verkkosivuilta.

Voit tutustua ajantasaiseen kurssiohjelmaamme opiston verkkosivustolla ja ilmoittautua kursseille kun sinulle parhaiten sopii. Opetusta annetaan useissa eri toimipisteissä koko Säkylän kunnan alueella.

Kenelle ja millä ehdoin

Kansalaisopistot ovat avoimia kaikille.

Palvelu on maksullinen.

Kurssikohtaiset maksut on mainittu kurssien tiedoissa. Osa luennoista on maksuttomia.

Säkylän kansalaisopisto on saanut Opetushallitukselta opintoseteliavustusta mm. eläkeläisille, maahanmuuttajille ja työttömille järjestettävään koulutukseen. Opintoseteliavustuksen tarkoituksena on edistää ko. kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden hakeutumista koulutukseen ja harrastuksiin. Saatu avustus kohdennetaan muutamille kursseille, joiden alennettu hinta näkyy ko. kurssin kohdalla.

Tausta ja lainsäädäntö

Kansalaisopistot tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Useimmiten opiskelu kansalaisopistossa ei tähtää tutkinnon suorittamiseen, vaan opiskelijan monipuoliseen kehittymiseen, elinikäiseen oppimiseen, hyvinvointiin ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Osa kansalaisopistoista järjestää myös opetussuunitelmaan perustuvaa taiteen perusopetusta. Opistot tarjoavat myös avointa yliopisto-opetusta. Kansalaisopistoja ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt tai yhteisöt opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla. Ylläpitäjät päättävät opetuksen sisällöstä itsenäisesti. Usein opetus keskittyy kädentaitoihin ja harrastuksiin, kieliin ja taideaineisiin. Opetus on tyypillisesti ryhmäopetusta iltaisin tai viikonloppuna. Opetus voi olla lähi- tai etäopetusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSäkylän kunta
Palvelusta vastaaSäkylän kunta
Alue Säkylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Säkylän kunta
Päivitetty: 19.2.2020