suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Energiavirasto

Sähkön jakeluverkonhaltijan kehittämissuunnitelman toimittaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Sähkön jakeluverkonhaltijoiden on laadittava kahden vuoden välein jakeluverkkoansa koskeva kehittämissuunnitelma. Suunnitelman on sisällettävä yksityiskohtaiset toimenpiteet, jotka parantavat järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti jakeluverkon luotettavuutta ja varmuutta, ja joiden toteuttaminen johtaa sähkömarkkinalaissa säädettyjen toimitusvarmuusvaatimusten täyttämiseen ja ylläpitämiseen jakeluverkossa.

Kehittämissuunnitelma ja siihen tehtävät muutokset on toimitettava Energiavirastolle. Energiavirastolla on oikeus kuuden kuukauden kuluessa suunnitelman vastaanottamisesta päätöksellään vaatia jakeluverkonhaltijaa tekemään muutoksia kehittämissuunnitelmaan, jos on syytä epäillä, että kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet eivät johda laissa vaadittuun toimitusvarmuustasoon tai jos kehittämissuunnitelma ei täytä sille säädettyjä vaatimuksia.

Energiavirasto on antanut tarkemman määräyksen sekä sitä tukevan ohjeistuksen kehittämissuunnitelmassa annettavista tiedoista sekä sen toimittamisesta Energiavirastolle.

Toimi näin

Tutustu Energiaviraston määräykseen ja ohjeistukseen ja toimita suunnitelma Energiaviraston valvontatietojärjestelmään (VATI).

Kenelle ja millä ehdoin

Sähkön jakeluverkonhaltijoiden on toimitettava kehittämissuunnitelmat.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Kehittämissuunnitelmat toimitetaan kahden vuoden välein. Seuraavan kerran suunnitelmat on toimitettava 30.6.2020 mennessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEnergiavirasto
Palvelusta vastaaEnergiavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Energiavirasto
Päivitetty: 18.2.2021