suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Sähkölaitteistoilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Sähkölaitteistosta, johon kuuluu suurjännitteisiä osia tai sen liittymisteho on yli 1600 kVA (sähkölaitteistoluokat 2 ja 3), on tehtävä Tukesille ilmoitus. Ilmoituksella haltija mm. ilmoittaa laitteiston käytön johtajan sekä laitteiston teknisiä tietoja. Laitteiston haltijan on nimettävä käytön johtaja kolmen kuukauden kuluessa laitteiston käyttöönotosta. Käytön johtajan tehtävänä on huolehtia, että sähkölaitteiston käytössä noudatetaan sitä koskevia turvallisuussäännöksiä ja että sähkölaitteistolla on toimiva, sähköturvallisuuden ylläpitävä, kalenteriaikaan sidottu ja koko laitteiston, myös pienjännitteiset osat kattava kunnossapito-ohjelma. Käytön johtajana voi toimia vain luonnollinen henkilö, jolla on asianmukainen sähköalan pätevyystodistus, joita myöntää Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy.

Toimi näin

Sähkölaitteistoilmoitus ja ilmoitus sähkölaitteistoon liittyvistä muutoksista tehdään sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Laitteiston haltijan on nimettävä käytön johtaja kolmen kuukauden kuluessa laitteiston käyttöönotosta. Sähkölaitteistoon (luokat 2 ja 3) liittyvistä muutoksista on ilmoitettava Tukesiin. Ilmoitettavia muutoksia ovat mm. laitteiston rekisteritietojen muuttuminen, esim. omistajan vaihdos ja muuntamomäärän muutos sekä käytön johtajaan/johtajiin liittyvät muutokset. Sähkölaitteistolle teetetystä lakisääteisestä varmennus- tai määräaikaistarkastuksesta ei tarvitse ilmoittaa Tukesille. Uusi, asianmukaisen pätevyystodistuksen omaava käytön johtaja on nimettävä laitteistolle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun käytön johtaja vaihtuu tai on estynyt hoitamasta tehtäväänsä muun kuin lyhytaikaisen poissaolon vuoksi (esim. kesäloma). Tiedoissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava Tukesille viimeistään kuukauden kuluessa muutoksesta.

Palvelu on maksullinen.

Tukesin hinnaston mukaisesti.


Määräaika

Laitteiston käytön johtaja on nimettävä kolmen kuukauden kuluessa laitteiston käyttöönotosta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Palvelusta vastaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 14.10.2020