suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kansallisarkisto

Sähköisen arkistoinnin palvelu

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Kansallisarkisto tarjoaa valtionhallinnolle sähköisen säilyttämisen ja arkistoinnin palvelua. Palvelu on tarkoitettu arkistolain nojalla pysyvään säilytykseen määrätyn digitaalisen aineiston säilyttämiseen ja arkistointiin.

Toimi näin

Siirrettävällä aineistolla on arkistolaitoksen/Kansallisarkiston seulontapäätös aineiston pysyvästä säilytyksestä yksinomaan digitaalisessa muodossa.

Siirtäjä ja Kansallisarkisto sopivat siirrosta, säilytyksestä tai arkistoinnista sekä tietopalveluvastuista siirtosopimuksessa. Siirtosopimuksen liitteeksi Siirtäjä laatii aineistolle siirtosuunnitelman, jossa on täsmennetty aineisto, siirron aikataulu sekä muut aineiston kannalta oleelliset tärkeät tiedot.

Aineistojen siirto palveluun tapahtuu joko selainpohjaisella siirtokäyttöliittymällä tai erikseen sovittavalla offline-siirtomedialla. Siirtotapa määritetään tarvittaessa riskikartoituksen perusteella.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarjolla niille valtionhallinnon organisaatioille, jotka ovat sopineet palvelun käytöstä Kansallisarkiston kanssa.

Palveluun voidaan siirtää julkisia tai käyttörajoitettuja aineistoja. Palveluun ei voida ottaa vastaan turvallisuusluokiteltua aineistoa.

Palveluun siirtäminen ja aineiston arkistointi ovat maksuttomia.

Aineistoa voidaan siirtää palveluun joko selainpohjaisella siirtokäyttöliittymällä tai erikseen sovittavalla offline-siirtomedialla. Aineiston siirtotapa määritetään tarvittaessa riskikartoituksen perusteella.

Aineiston siirtokuntoon saattamisesta ja siihen liittyvistä kustannuksista vastaa Siirtäjä (arkistolaki § 14).

Palvelu on maksuton.

Aineistojen säilyttäminen ja säilyttämisen aikainen tietopalvelu on maksullista. Nämä muuttuvat maksuttomaksi, kun aineisto on arkistointivaiheessa ja viranomaisten tehtävien hoitoon liittyvä tietopalvelutarve päättyy (Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta ).

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKansallisarkisto
Palvelusta vastaaKansallisarkisto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kansallisarkisto
Päivitetty: 23.9.2021