suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Saamen kielen opetus

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Oppilaan oman äidinkielen opetus on tarkoitettu kieli- ja kulttuuri-identiteetin vahvistamiseen oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli. Äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun sekä kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän kehittymistä, sosiaalisten suhteiden ja maailmankuvan muodostumista ja persoonallisuuden ehyttä kasvua.

Toimi näin

Konneveden peruskouluissa saamen kielen opetuksen järjestämiseksi ota yhteys Konneveden kunnan sivistystoimejohtajaan tai koulun rehtoriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Saamen opetus on tarkoitettu saamelaisten kotiseutualueella asuville ja saamea osaaville oppilaille.

Oman äidinkielen opetusryhmä kootaan, kun opetukseen ilmoittautuneita oppilaita on neljä. Tällöin opetuksesta on sovitaan yhteistyössä koulun rehtorin ja opetuksen järjestäjän kanssa. Opetukseen voivat osallistua myös muuna kuin äidinkielenään saamea puhuvat oppilaat. Tunnit ovat yleensä koulupäivän jälkeen kouluissa, jotka sovitaan lukuvuosittain. Saamen kielen opetus on tarkoitettu saamea jo valmiiksi osaaville oppilaille.

Tausta ja lainsäädäntö

Saamelaisten kotiseutualueella eli Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnissa ja Sodankylän kunnan pohjoisosassa perusopetusta tulee voida saada saamen kielellä. Saame voi olla äidinkielenä tai valinnaisena tai vapaaehtoisena ylimääräisenä oppiaineena. Lukiossa saamea voi opiskella äidinkielenä tai valinnaisena kielenä. Saamesta voi suorittaa ylioppilastutkinnon.

Saamelaisalueella toimii ammatillista peruskoulutusta ja saamen kielen opetusta antava Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Saamen kieltä voi opiskella myös kotiseutualueen ulkopuolella. Opetusta on yleensä kaksi tuntia viikossa.

Palvelun toteuttaa

Konneveden kunta

Palvelusta vastaa

Konneveden kunta
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020