suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Teuvan kunta

Ryhmäperhepäivähoito

  • Palvelu
  • Teuva
  • Julkinen palvelu

Ryhmäperhepäivähoito on kunnan osoittamissa kodinomaisissa tiloissa toteuttavaa varhaiskasvatusta, jossa kaksi perhepäivähoitajaa voi hoitaa yhdessä 8 alle kouluikäistä lasta ja kahta esikoululaista tai koululaista.

Erityisistä syistä ja paikalliset olosuhteet huomioiden ryhmäperhepäivähoidossa voi myös kolme hoitajaa hoitaa samanaikaisesti enintään 12 lasta.

Mikäli ryhmässä työskentelee kolme hoitajaa, on yhdellä heistä oltava lähihoitajan tai vastaava koulutus

Teuvalla toimii neljä ryhmistä:

Norin ryhmis Norinkylässä, Perälän ryhmis Perälässä, Vuororyhmis Vaahteramäki ja perhepäivähoidon varahoitopaikka Vararyhmis keskustan alueella.

Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksessa lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Toimi näin

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden perheen tarpeen mukaan. Hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsenne, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen lapsenne voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Vanhemmat maksavat hoidosta kunnalle.

Varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu, joka määräytyy perheen koon, tulojen ja tarvittavan hoitoajan mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa kunnan ryhmäperhepäivähoidosta, joka on varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta. Ryhmäperhepäivähoito toimii tarkoitukseen erikseen varatussa tilassa. Jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma.

Ryhmässä on tavallisesti kaksi hoitajaa. Tällöin ryhmässä voi olla yhtä aikaa hoidossa enimmillään kahdeksan lasta, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Samanaikaisesti heidän kanssaan ryhmässä voi olla myös kaksi esiopetuksessa tai perusopetuksessa olevaa lasta. Erityisistä syistä ryhmässä voi toimia kolme hoitajaa, jolloin lapsia voi olla enimmillään 12.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTeuvan kunta
Palvelusta vastaaTeuvan kunta
Alue Teuva
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Teuvan kunta
Päivitetty: 22.4.2020