suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Ryhmäperhepäivähoito

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Konnevedellä ryhmäperhepäivähoidon palveluista vastaa ryhmäperhepäiväkoti Tenhola. Tenholassa työskentelee kolme perhepäivähoitajaa, jolloin ryhmässä voi olla korkeintaan 12 lasta. Tämä "ryhmis" tarjoaa mahdollisuuden varhaiskasvatukseen pienemmässä lapsiryhmässä, kuin mitä päiväkodissa on.

Varhaiskasvatuksessa lapset kohdataan yksilöinä ja ainutlaatuisina huomioiden aina lapsen ja perheen etu.

Lapsi oppii ja tutustuu ympäröivään maailmaan leikkien, liikkuen ja tutkien turvallisessa vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatuksessa korostuu hoidon ja huolenpidon, kasvatuksen ja oppimisen eheä kokonaisuus.

Varhaiskasvatuksen keskeisiä arvoja ovat luottamus, rohkeus, luovuus ja välittäminen. Nämä samat arvot ovat mukana lapsen polulla myös esi- ja perusopetuksessa.

Toimintakauden alussa asetetaan toiminnan tavoitteet lasten ja huoltajien ajatuksia kuunnellen. Henkilöstö pyrkii huomioimaan lasten aikaisempia kokemuksia ja mielenkiinnon kohteita toiminnan ja oppimisen pohjaksi.

Henkilöstön vastuulla on turvallisen, lämpimän ja innostavan ilmapiirin luominen. Toiminnassa huomioidaan mahdollisimman monipuolinen leikkiympäristö ja lasten mahdollisuus suunnitella ympäristöä ja toimintaa.

Konnevedellä myös päiväkotihoidon ja perhepäivähoitajien palvelut tarjolla. Tarkempi tieto omassa palvelukuvauksessa.

Toimi näin

Ryhmäperhepäiväkotipaikkoja haetaan päivähoitotoimiston kautta. Ryhmäperhepäiväkotiin hakemisessa ei ole erillistä hakuaikaa sillä hoitoon voi hakea ympäri vuoden. Paikkaa on pyrittävä hakemaan neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkua. Kiireellisissä tapauksissa, työllistymisestä tai opiskelusta johtuvista syistä, varhaiskasvatuspaikka järjestetään kahden viikon kuluessa.

Tiedustelut ja hoitosopimukset: PÄIVÄHOITOTOIMISTO ( ma, ti ja pe) p. 040 702 8601

pauliina.oittinen@konnevesi.fi

Perhepäiväkotihakemuksen yhteydessä lähetetään esitietokaavake ( sisältää yhteystietoja ja pieniä, mutta tärkeitä käytännön asioita), jonka huoltajat palauttavat varhaiskasvatuspaikkaan tullessaan ensimmäisen kerran lapsen kanssa tutustumaan. Ennen hoitosuhteen alkua tai viimeistään heti sen alettua käydään aloituskeskustelu huoltajien kanssa. Tämä keskustelu on lähtökohta avoimelle ja luottamukselliselle vuorovaikutukselle huoltajien ja henkilöstön välillä. Huoltajille tarjotaan mahdollisuutta myös siihen, että joku henkilöstöstä käy lapsen kotona.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Konneveden kunta tarjoaa varhaiskasvatusta kaikille päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille. Päivähoito-oikeus alkaa vanhampainrahakauden päätyttyä ja jatkuu siihen asti kunnes lapsi siirtyy perusopetukseen.

Voi tarkastaa Konneveden päivähoitomaksut tästä linkistä: https://peda.net/konnevesi/varhaiskasvatus/vak1al

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa ryhmäperhepäivähoidosta, joka on varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta.

Ryhmässä on tavallisesti kaksi hoitajaa. Tällöin ryhmässä voi olla yhtä aikaa hoidossa enimmillään kahdeksan lasta, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Samanaikaisesti heidän kanssaan ryhmässä voi olla myös kaksi esiopetuksessa tai perusopetuksessa olevaa lasta. Erityisistä syistä ryhmässä voi toimia kolme hoitajaa, jolloin lapsia voi olla enimmillään 12.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020