suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valtiokonttori

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Valtion palveluksessa olleen henkilön eli edunjättäjän kuoltua hänen omaisilleen eli edunsaajille voidaan maksaa virka- ja työehtosopimukseen perustuvaa työntekijän ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua.

Toimi näin

Korvauksen myöntää ja maksaa hakemuksesta Valtiokonttori. Sitä on haettava Valtiokonttorin vahvistamalla lomakkeella.

Valtiokonttorin lisäksi lomakkeen voi pyytää edunjättäjän työnantajana olleelta valtion virastolta tai laitokselta. Työnantajalta tarvitsemme hakemuslomakkeeseen edunjättäjän palvelussuhdetta koskevat tiedot.

Korvauksen hakija puolestaan antaa samalla lomakkeella edunjättäjää ja hakijoita koskevat tiedot.

Jos edunjättäjän palvelussuhdetta koskevia tietoja ei saada työnantajalta, voidaan hakemus kuitenkin lähettää käsiteltäväksi Valtiokonttoriin. Puutteellisesti täytetty hakemus saattaa viivästyttää hakemuksen käsittelyä.

Jos kyseessä on tapaturmainen kuolema, hakemukseen liitetään:

 • kuolintodistus tai
 • poliisitutkintapöytäkirja

Edunsaaja menettää oikeutensa tämän sopimuksen mukaiseen korvaukseen, jos hän ei ole hakenut etua kymmenen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana edunjättäjä on kuollut.

Kenelle ja millä ehdoin

Etuun ovat oikeutettuja seuraavat edunsaajat:

 1. edunjättäjän puoliso;
 2. rekisteröidyn parisuhteen osapuoli;
 3. edunjättäjän alle 22-vuotiaat lapset.

Puolisolla tarkoitetaan henkilöä, jonka kanssa edunjättäjä kuollessaan

 1. oli avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa;
 2. eli jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja jonka kanssa edunjättäjällä oli tai oli ollut yhteinen lapsi tai viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta; tai
 3. eli jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja yhteistaloutta oli jatkunut yhdenjaksoisesti ennen edunjättäjän kuolemaa vähintään viisi vuotta. Yhteisellä taloudella tarkoitetaan, että henkilöllä oli edunjättäjän kanssa sama osoite väestötietojärjestelmässä edunjättäjän kuollessa ja tästä taaksepäin laskettuna yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta.

Korvaukseen on oikeutettu vain yksi puoliso. Jos kohdan 1 mukaisella puolisolla on oikeus korvaukseen, kohdassa 2 tai 3 tarkoitetulla puolisolla ei ole oikeutta korvaukseen. Kohdan 1 mukaisella puolisolla ei ole oikeutta korvaukseen, jos edunjättäjällä oli kuollessaan kohdan 2 tai 3 mukaisesti korvaukseen oikeuttava puoliso ja hakemus avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen purkamisesta oli vireillä.

Edunjättäjän lapsella tarkoitetaan:

 1. edunjättäjän omaa lasta
 2. edunjättäjän adoptiolasta
 3. aviopuolison lasta, jonka huoltaja mainittu aviopuoliso on tai on ollut lapsen täysi-ikäisyyteen saakka;
 4. avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, johon nähden edunjättäjän elatusvelvollisuus on oikeuden päätöksellä tai viranomaisen vahvistamalla sopimuksella vahvistettu;
 5. ja lasta, jonka elatuksesta edunjättäjä on omassa kodissaan tai muutoin huolehtinut.

Muilla kuin edellä mainituilla henkilöillä ei ole oikeutta tukeen.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaValtiokonttori
Palvelusta vastaaValtiokonttori
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Valtiokonttori
Päivitetty: 17.5.2021