suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valtiokonttori

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Valtion palveluksessa olleen henkilön eli edunjättäjän kuoltua hänen omaisilleen eli edunsaajille voidaan maksaa virka- ja työehtosopimukseen perustuvaa työntekijän ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua.

Toimi näin

Korvauksen myöntää ja maksaa hakemuksesta Valtiokonttori. Sitä on haettava Valtiokonttorin vahvistamalla lomakkeella.

Valtiokonttorin lisäksi lomakkeen voi pyytää edunjättäjän työnantajana olleelta valtion virastolta tai laitokselta. Työnantajalta tarvitsemme hakemuslomakkeeseen edunjättäjän palvelussuhdetta koskevat tiedot.

Korvauksen hakija puolestaan antaa samalla lomakkeella edunjättäjää ja hakijoita koskevat tiedot.

Jos edunjättäjän palvelussuhdetta koskevia tietoja ei saada työnantajalta, voidaan hakemus kuitenkin lähettää käsiteltäväksi Valtiokonttoriin. Puutteellisesti täytetty hakemus saattaa viivästyttää hakemuksen käsittelyä.

Jos kyseessä on tapaturmainen kuolema, hakemukseen liitetään:

 • kuolintodistus tai
 • poliisitutkintapöytäkirja

Korvausta on haettava viimeistään 5 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana edunjättäjä on kuollut. Muussa tapauksessa korvaus menetetään.

Kenelle ja millä ehdoin

Korvaukseen ovat oikeutettuja seuraavat edunsaajat:

 • kuolleen henkilön puoliso
 • kuolleen henkilön alle 22-vuotiaat lapset

Puolisolla tarkoitetaan

 • henkilöä, jonka kanssa edunjättäjä oli kuollessaan avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
 • sellaista avopuolisoa, jonka kanssa edunjättäjä oli jatkuvasti elänyt yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja jonka kanssa hänellä on tai on ollut yhteinen lapsi tai viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta.

Jos edunjättäjän avioliitto oli vielä voimassa, avopuolisolla on oikeus tukeen edellä mainituin edellytyksin vain silloin, jos hakemus edunjättäjän avioliiton purkamisesta oli vireillä.

Lapsella tarkoitetaan:

 • edunjättäjän omaa lasta tai ottolasta
 • aviopuolison lasta, jos tämä puoliso on lapsen huoltaja
 • avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, johon edunjättäjällä on elatusvelvollisuus
 • lasta, jonka elatuksesta edunjättäjä on omassa kodissaan tai muutoin huolehtinut

Muilla kuin edellä mainituilla henkilöillä ei ole oikeutta tukeen.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaValtiokonttori
Palvelusta vastaaValtiokonttori
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Valtiokonttori
Päivitetty: 14.5.2020