suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Ruokaviraston tietojenluovutus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Ruokaviraston keskitetyn tiedonluovutuksen palvelu auttaa maaseutua ja maataloutta koskevissa tietotarpeissa. Käsittelemme julkisuuslain (621/1999) 13 § mukaiset tietopyynnöt, jotka koskevat Ruokaviraston viranomaisasiakirjoja. Ruokaviraston tietovarannoista löydät lisätietoja asiakirjajulkisuuskuvauksestamme.

Koostamme lisäksi ruokahallinnon tietovarannosta asiakkaidemme omiin käyttötarpeisiin ...

Toimi näin

Jätä tietopyyntö verkkosivuiltamme löytyvällä lomakkeella tai vapaamuotoisesti sähköpostitse.

Jos pyydät Ruokaviraston viranomaisasiakirjoja, yksilöi tarvitsemasi tieto riittävästi siten, että voimme selvittää, mitä viranomaisasiakirjaa pyyntösi koskee. Hyödynnä tässä Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvää asiakirjajulkisuuskuvaustamme.

Jos tietopyyntösi koskee käyttötarpeisiinne räätälöitäviä tietoaineistoja, suosittelemme jättämään tietopyynnön Ruokaviraston tiedonluovutuksen verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

Lähetä tietopyyntösi Ruokaviraston kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Toimitamme tiedot julkisista viranomaisasiakirjoistamme viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä, kuten salassa pidettävien tietojen peittämistä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia ratkaistaan ja tieto julkisesta asiakirjasta annetaan viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä.

Asiakirjoja ja tietoja voidaan luovuttaa julkisuuslain (621/1999) mukaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamissa rajoissa. Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole erikseen säädetty salassa pidettäviksi. Julkisuuslakia sovelletaan myös sähköisiin asiakirjoihin ja rekisteritietoihin.

Jos pyydät saada tietoja salassa pidettävästä asiakirjasta taikka ruokahallinnon tietovarannon henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, varaudu esittämään tiedonsaantioikeutesi pyydettyihin tietoihin. Ruokavirasto voi luovuttaa tiedot vain tietyin edellytyksin. Ruokavirasto pyytää sinua ilmoittamaan tietojen käyttötarkoituksen ja muita tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeellisia tietoja. Pyydettäessä henkilötietoja, Ruokavirasto voi pyytää sinulta selvitystä oikeudestasi käsitellä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Ruokavirasto

Palvelusta vastaa

Ruokavirasto
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 22.6.2022