suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kiteen kaupunki

Roskaantumisen valvonta

  • Palvelu
  • Kitee
  • Julkinen palvelu

Jätelain (646/2011) mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). Roskaaja tai alueen haltija (omistaja) on ve ...

Toimi näin

Roskaamisilmoitus tehdään Kiteen kaupungin ympäristönsuojeluun. Jos roskaaminen tai ympäristöä rumentava varastointi koskee rakennuksen lähiympäristöä, voi ilmoituksen tehdä myös Kiteen kaupungin rakennusvalvontaan. Hylätyistä ja romuajoneuvoista ilmoitus tehdään Kiteen tekniseen toimeen.

Ilmoituksessa on hyvä olla:

- tarkka sijainti

- mahdolliset valokuvat

- jätteiden määrä ja laadun arviointi ja

- muu asiaan liittyvä.

Myös ilmoittajan nimi ja yhteystiedot ovat viranomaiselle tarpeen mahdollisen yhteydenottotarpeen vuoksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008)

Jätelaki (649/2011)

Palvelun toteuttaa

Kiteen kaupunki

Palvelusta vastaa

Kiteen kaupunki
Tekstistä vastaa: Kiteen kaupunki
Päivitetty: 29.5.2020