suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valtiokonttori

Rintamaveteraanien palvelut

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Rintamaveteraanipalveluihin ovat oikeutettuja Suomessa asuvat rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutusta haetaan rintamaveteraanin kotikunnasta.

Valtiokonttori jakaa vuosittain kunnille määrärahaa kuntoutusta ja kotona asumista tukevia palveluja varten. Määräraha jaetaan suhteessa kunnissa asuvien veteraanien määrään.

Palveluja säännellään laissa rintamaveteraanien kuntoutuksesta. Laki ei koske ns. kriisinhallintaveteraaneja.

Kuntoutusoikeuden rajoitukset

Oikeus rintamaveteraanien kuntoutukseen on toissijainen sotilasvamma-, liikennevakuutus-, tapaturmavakuutus-, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin tai näitä vastaaviin aikaisempiin lakeihin nähden. Kuntoutukseen hakevan mahdollisuudet saada kuntoutusta näiden lakien perusteella on ensin selvitettävä.

Rintamaveteraanille ja hänen aviopuolisolleen kuntoutus on maksutonta. Myös rintamaveteraanin aviopuoliso voi siis osallistua laitos- ja päiväkuntoutukseen, mutta hänellä ei ole oikeutta avokuntoutukseen.

Sotainvalidien eli sodassa vammautuneiden palvelut järjestetään sotilasvammalain mukaisesti, ks. Sotainvalidien palvelut.

Lisätietoja:

Merja Längman, puh. 0295 50 3239

Anne Sirén, puh. 0295 50 3248

Sähköposti: rintamaveteraanit@valtiokonttori.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta

Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta

Perustiedot

Palvelusta vastaaValtiokonttori
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Valtiokonttori
Päivitetty: 3.3.2020