suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkanmaan hyvinvointialue

Rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotona asumista tukevat palvelut

  • Palvelu
  • 23 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Rintamaveteraanit ja sotainvalidit voivat tietyin edellytyksin saada hyvinvointialueen järjestämiä maksuttomia palveluita, jotka tukevat kotona asumista.

Rintamaveteraanien palvelut

Hyvinvointialueet järjestävät rintamaveteraaneille kotona asumista tukevia palveluita valtion vuosittain myöntämillä määrärahoilla. Rintamaveteraanina sinulla on oikeus saada maksuttomia kotona asumista tukevia p ...

Toimi näin

Jos tarvitset neuvontaa rintamaveteraanien tai sotainvalidien palveluista, ole yhteydessä Pirkanmaan Kotitoriin. Ensivaiheen neuvontaa saat myös kaikilta Pirkanmaan lähitoreilta.

Jos olet jo palveluiden piirissä, voit olla yhteydessä suoraan oman alueesi asiakasohjaukseen tai omaan kotihoitoyksikköösi.

Kenelle ja millä ehdoin

Rintamaveteraanit

Olet oikeutettu palveluun, jos olet kotona tai asumispalveluissa asuva Suomen sotiin osallistunut rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Palveluita ei myönnetä laitoshoidossa asuvalle eikä yli 10 prosentin haitta-asteen omaavalle sotainvalidille. Sotainvalidien palveluista kerrotaan seuraavassa kappaleessa.

Sotainvalidit

Vuosien 1939-1945 sodissa vahingoittuneet sotainvalidit, joiden haitta-aste on vähintään 10 prosenttia, ovat sotilasvammalain nojalla oikeutettuja maksuttomiin kotona annettaviin palveluihin. Maksuttomia palveluita myönnetään lain mukaan myös ennen 1.1.1991 asepalveluksessa ja rauhanturvaamistehtävissä vammautuneille sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 20 prosenttia.

Sotainvalidien ja ennen 1.1.1991 asepalveluksessa ja rauhanturvaamistehtävissä vammautuneiden ja sairastuneiden sekä heidän omaistensa korvaukset maksetaan sotilasvammalain nojalla Valtiokonttorista. Vamman vakavuuden eli haitta-asteen mukaan maksetaan niin sanottua elinkorkoa, joka on peruskorvaus vammasta. Lisäksi korvauksia voi hakea esimerkiksi asunnon muutostöistä, jalkahoidosta, sairaanhoidosta ja matkakuluista.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Pirkanmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pirkanmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pirkanmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 14.11.2023