suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oikeusrekisterikeskus

Rikostaustaote lasten kanssa toimivalle vapaaehtoiselle

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Rikostaustaote lasten kanssa tehtävää vapaaehtoistoimintaa varten on tarkoitettu osaltaan turvaamaan lapsen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä suojella lasta seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja riistolta, kuten myös muulta vakavalta väkivaltarikollisuudelta ja houkuttelulta huumeiden käyttöön. Ote myönnetään vapaaehtoistehtävän järjestäjälle, jollaisena voi toimia yhteisö tai elinkeinonharj ...

Toimi näin

Samalla hakemuksella voi pyytää rikosrekisteriotetta useasta vapaaehtoisesta, kunhan jokaisesta vapaaehtoisesta on kirjallinen suostumus. Jos edellytykset otteen tarkistamiseksi täyttyvät niin vapaaehtoinen voi esittää työtä tai opiskelua varten hankkimansa otteen vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle.

Kaikki hakemukseen liittyvät asiakirjat ja liitteet pitää lähettää samassa lähetyksessä. Puutteelliset hakemukset viivästyttävät käsittelyä.

Kenelle ja millä ehdoin

Rikostaustaote voidaan pyytää vapaaehtoisesta, jonka tehtäviin kuuluu säännöllisesti ja olennaisesti alaikäisen opetusta, ohjausta, hoitoa, huolenpitoa tai muuta yhdessäoloa alaikäisen kanssa henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa. Tehtävää tulee hoitaa yksin tai sellaisissa olosuhteissa, joissa alaikäisen henkilökohtaista koskemattomuutta ei voida muiden toimien avulla turvata.

Vapaaehtoistehtävän järjestäjällä tulee olla ohjeet tai menettelytavat, alaikäisen henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamiseksi. Ohjeessa tulee mainita ne tehtävät, joihin pyydetään vapaaehtoisen rikostaustaote.

Otteen pyytäminen edellyttää vapaaehtoisen kirjallista suostumusta. Suostumuksesta tulee käydä ilmi, että vapaaehtoinen on saanut tiedon rikosrekisteriotteen tarkoituksesta ja sen käytöstä, rikosrekisteriotteen sisällöstä ja siihen liittyvästä tietojenkäsittelystä. Rikostaustaote tulee luovuttaa vapaaehtoiselle tarkistamisen jälkeen.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Oikeusrekisterikeskus

Palvelusta vastaa

Oikeusrekisterikeskus
Tekstistä vastaa: Oikeusrekisterikeskus
Päivitetty: 10.9.2021