suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oikeusrekisterikeskus

Rikosrekisteriote hankintamenettelyä varten

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Yritys / yhteisö voi saada Oikeusrekisterikeskukselta rikosrekisteriotteet hankintamenettelyä varten henkilöistä jotka ovat hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai käyttävät edustus-, päätös-, tai valvontavaltaa. Tietojen luovuttaminen edellyttää hakemukseen liitettyä henkilön suostumusta.

Oikeusrekisterikeskus ei arvioi voidaanko henkilön katsoa toimivan edellä mainitussa tehtävässä va ...

Toimi näin

Yritys tilaa rikosrekisteriotteet ja liittää hakemukseen johtohenkilöiden allekirjoittamat valtakirjat. Valtakirjasta tulee selvästi käydä ilmi, että se on tarkoitettu hankintamenettelyn mukaisen rikosrekisteriotteen tilaamiseen.

Suosittelemme otteiden tilaamiseen oikeushallinnon asiointipalvelua. Kaupparekisteriin merkitty yrityksen edustaja voi kirjautua asiointiin ilman erillistä valtuutusta ja muu yrityksen edustaja voidaan suomi.fi-valtuutuksella "Rikosrekisteriotteen tilaaminen" valtuuttaa tilaamaan hankintamenettelyotteet.

Tämän jälkeen yrityksen edustaja voi kirjautua henkilökohtaisella tunnistusvälineellään asiointipalveluun. Verkkolomakkeelle liitetään henkilöiden allekirjoittamat PDF- tallennetut valtakirjat ja otteet toimitetaan yrityksen ilmoittamaan postiosoitteeseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Tietojen luovuttaminen edellyttää hakemukseen liitettyä henkilön suostumusta.

Palvelun toteuttaa

Oikeusrekisterikeskus

Palvelusta vastaa

Oikeusrekisterikeskus
Tekstistä vastaa: Oikeusrekisterikeskus
Päivitetty: 10.9.2021