suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Sovittelu on vapaaehtoinen ja maksuton palvelu rikoksen tai riidan osapuolille. Siinä koulutetut puolueettomat sovittelijat auttavat osapuolia kohtaamaan toisensa ja käsittelemään asian rakentavasti. Sovittelijat ovat vaitiolovelvollisia eli he eivät saa kertoa sovittelun tapahtumista muille. Sovittelussa osapuolilla on mahdollisuus vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun. Sovittelussa voidaan sopi ...

Toimi näin

Ota yhteyttä sovittelutoimistoon asian vireille saattamiseksi. Riita-asiassa voit tehdä suoraan aloitteen sovittelutoimistolle. Rikosilmoitusta ei silloin tarvita.

Aloitteen sovittelusta voi tehdä myös poliisi, syyttäjä, viranomainen tai alaikäisen huoltaja tai muu laillinen edustaja. Lähisuhdeväkivalta-asiassa vain poliisi tai syyttäjä voi tehdä aloitteen sovittelulle.

Sovittelutoimiston ohjaajat ja vastuuhenkilö arvioivat, soveltuuko riita tai rikos sovitteluun. He käyttävät arvioinnissaan laissa säädettyjä perusteita. Sovittelutoimisto ottaa yhteyttä osapuoliin, järjestää tarvittaessa erillistapaamiset ja hankkii asiaan liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Kenelle ja millä ehdoin

Aloitteen sovittelusta voi tehdä sovittelutoimistolle rikoksen tai riidan osapuoli, huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja, poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen.

Jos kyseessä on väkivaltaa sisältävä rikos, joka on kohdistunut rikoksesta epäillyn puolisoon, lapseen, vanhempaan tai muuhun heihin rinnastettavaan läheiseen, vain poliisi tai syyttäjä voi tehdä aloitteen sovitteluun ryhtymisestä.

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Päivitetty: 15.2.2023