suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Helsingin kaupunki
Alue: Helsinki
Palvelun kielet: suomi, ruotsi, englanti

Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Sovittelu on maksuton palvelu, jossa rikoksen tai riidan osapuolilla on mahdollisuus puolueettomien sovittelijoiden välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisessa sovitteluneuvottelussa.

Sovittelu voidaan toteuttaa sellaisten osapuolten kesken, jotka ovat henkilökohtaisesti ilmaisseet suostuvansa sovitteluun. Alaikäisten osallisten osalta myös huoltajien on oltava suostuvaisia sovitteluun.

Sovittelussa rikos- tai riita-asiaa pyritään selvittämään rakentavalla tavalla. Sovittelussa voit vaikuttaa itse oman asiasi ratkaisuun ja sopia mahdollisten vahinkojen korvaamisesta.

Sovittelijoina toimivat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset sovittelijat, jotka toimivat sovittelutoimiston ammattihenkilöstön ohjauksessa.

Sovittelu on vapaaehtoista, puolueetonta, maksutonta ja luottamuksellista.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu rikos- ja riita-asioiden käsittelyä varten. Aloitteen voi tehdä kuka tahansa, kun kyse ei ole lähisuhdeväkivallasta, tietyistä lapsiin kohdistuneista rikoksista tai taloudellisesti mittavasta asiasta ja ainakin toinen osapuoli on luonnollinen henkilö.

Palvelu on tarkoitettu kaikille.


Palvelun toteuttaa: 
Helsingin kaupunki