suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Puolustusvoimat

Reservin täydennyskurssit

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Puolustusvoimat kouluttaa motivoituneita reserviläisiä miehistöstä aliupseereiksi ja aliupseereista upseereiksi täydennyskursseilla. Kurssit kestävät lähes vuoden ja niihin kuuluu kymmeniä vuorokausia lähiopetusta ja maastoharjoituksia. Täydennyskursseihin sisältyy myös verkko-opintoja.

Täydennyskursseja järjestetään reservin sotilasarvon mukaan vuorovuosin:

 • Reservin miehistöä koulutetaan reservin aliupseereiksi vuosina 2022 ja 2024.
 • Reservin aliupseereja koulutetaan reservin upseereiksi seuraavan kerran vuonna 2021 ja 2023.

Miehistöstä aliupseeriksi -kurssin laajuus on 30 opintopistettä, sisältäen etä- ja lähijaksoja (opettajajohtoinen lähiopetus, ohjattu verkko-opetus, erilliset kurssit, harjoitukset). Lähijaksoja on kolme ja ne kestävät yhteensä 14 vuorokautta. Kaksi lähijaksoista on harjoituksia ja ne kestävät yhteensä 11 vuorokautta.

Sodan ajan johtajakurssin laajuus on 15 osaamispistettä (osp), joista kuusi suoritetaan etäopiskeluna ja yhdeksän lähiopiskeluna. Lähiopiskelujaksoja on neljä ja ne toteutetaan samanaikaisesti yhteistyössä Maavoimien Reserviupseerikurssin kanssa. Lähijaksot kestävät yhteensä 21 vuorokautta ja niistä harjoituksia on 13 vuorokautta.

Tavallisesti miehistöstä aliupseeriksi -kurssille valitaan 40 opiskelija ja sodan ajan johtajakurssille valitaan 30 opiskelijaa. Aiemmin suoritettuja opintoja, kuten Reserviupseerikoulun kouluttajakurssi, voidaan lukea opinnoissa hyväksi.

Kurssin onnistuneesti suorittanut reserviläinen ylennetään. Aliupseeriksi kouluttautuneesta tulee reservin alikersantti. Upseeriksi kouluttautunut ylennetään reservin vänrikiksi tai aliluutnantiksi. Mikäli miehistöstä aliupseeriksi kouluttautuneella on ennestään reservin alikersantin arvo, häneen sovelletaan reservin yleisiä ylennysperiaatteita.

Toimi näin

Toimita hakemus kurssia edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä Puolustusvoimien aluetoimistolle. Oppilaat kursseille valitsee Maavoimien esikunta.

Koulutuksesta saat lisätietoja Puolustusvoimien aluetoimistojen asiakaspalvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kursseille pääsyyn vaaditaan:

 • Vähintään 2300 metrin tulos Cooperin testistä
 • Suunniteltu tai voimassa oleva sijoitus reservin tehtävään, johon hakija on kouluttautumassa
 • Sitoutumista

Hakijan eduksi katsotaan:

 • Kokemus johtajatehtävistä ja muu erityisosaaminen
 • Kokemus kriisinhallintatehtävistä
 • Aiempi osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPuolustusvoimat
Palvelusta vastaaPuolustusvoimat
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Puolustusvoimat
Päivitetty: 14.6.2021