suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paimion kaupunki

Rekisteröintimenettely

  • Lupa tai muu velvoite
  • Paimio
  • Julkinen palvelu

Vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta ympäristönlupamenettely korvataan toiminnan rekisteröinnillä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonnalla. Suurin osa polttoaineteholtaan alle 50MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista ovat rekisteröitäviä toimintoja.

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, j ...

Toimi näin

Käytä toimintasi rekisteröintiin ympäristöhallinnon lomakkeita, jotka löytyvät sivulta www.ymparisto.fi/lomakkeet. Hakemus toimitetaan osoitteeseen ymparisto@paimio.fi tai postitse osoitteeseen Paimion kaupunki /ympäristönsuojelu, PL 50, 21531 Paimio.

Lisätietoa saat ympäristönsuojelusihteeriltä tai toimistoinsinööriltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

  • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
  • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Toimialakohtaisten asetusten tarkoituksena on sekä yhtenäistää toiminnalta edellytettäviä ympäristönsuojeluvaatimuksia että parantaa niiden ennakoitavuutta.

Palvelun toteuttaa

Paimion kaupunki

Palvelusta vastaa

Paimion kaupunki
Tekstistä vastaa: Paimion kaupunki
Päivitetty: 29.3.2022