suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Rekisteritiedon korjaaminen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Jos katsot, että väestötietojärjestelmään merkitty sinua koskeva tieto on virheellinen tai puutteellinen, voit pyytää Digi- ja väestötietovirastoa korjaamaan kyseisen tiedon. Digi- ja väestötietovirasto voi myös oma-aloitteisesti korjata tietoonsa tulleen virheellisen rekisterimerkinnän. Tarvittaessa Digi- ja väestötietovirasto kuulee asianosaista ja pyytää selvitystä korjauksen tekemiseksi. Saat Digi- ja väestötietovirastolta tiedon tehdystä rekisterimerkinnän korjauksesta.

Jos Digi- ja väestötietovirasto ei tee pyytämääsi korjausta, saat siitä päätöksen. Voit hakea Digi- ja väestötietovirastolta oikaisua tähän rekisterimerkintää koskevaan päätökseen 30 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä saat ohjeen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Jos Digi- ja väestötietovirasto antaa oikaisuvaatimukseesi kielteisen päätöksen, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä saat valitusosoituksen.

Sinulla on myös oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli katsot, että henkilötietojasi käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti.

Toimi näin

Tee perusteltu korjauspyyntö kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastolle. Voit tehdä pyynnön Digi- ja väestötietovirastosta saatavalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Esitä myös tarvittava näyttö ja selvitys korjauksen tekemiseksi, kuten alkuperäinen virallinen asiakirja, josta oikea rekisteröitävä tieto ilmenee. Digi- ja väestötietovirasto pyytää sinulta tarvittaessa lisäselvitystä.

Digi- ja väestötietovirastolle esitettävän ulkomaisen asiakirjan ja sen virallisen käännöksen tulee tarvittaessa olla laillistettu kansainvälisten laillistamissäännösten ja -sopimusten mukaisesti. Katso tästä erillinen laillistusohje.

Kenelle ja millä ehdoin

Väestötietojärjestelmässä olevan tiedon korjaaminen edellyttää, että kyseinen rekisterimerkintä voidaan todeta virheelliseksi. Virheellisen tiedon sijaan voidaan merkitä tieto, josta Digi- ja väestötietovirastolle on esitetty luotettava selvitys.

Digi- ja väestötietovirasto ei pääsääntöisesti korjaa yli neljä vuotta vanhoja osoitetietoja eikä täydennä väestötietojärjestelmän perustamisvaiheessa 1970-luvun alussa rekisteristä pois rajattuja perhesuhdetietoja.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/1991)

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä (128/2010)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 23.12.2019