suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Rehualan toimijoiden rehuhygienia-asetuksen mukainen rekisteröinti ja hyväksyntä

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Rehuhygienia-asetuksen mukaan koko rehuketjun, alkutuotanto mukaan lukien, on rekisteröidyttävä rehualan toimijoiksi Ruokavirastoon. Rekisteröityminen on edellytys toiminnan harjoittamiselle.

Tietyt toiminnat edellyttävät rehualan toimijaa hakemaan myös hyväksyntää rekisteröinnin lisäksi. Hyväksyntävaatimus voi liittyä tiettyihin lisäaineisiin tai niitä sisältäviin tuotteisiin, kasviöljystä saat ...

Toimi näin

Rehualan toimijaksi rekisteröitymisessä toimijan tulee käyttää ensisijaisesti sähköistä rekisteröintipalvelua Toukoa. Jos sähköisen asiointipalvelun Toukon käyttö ei ole mahdollista, toimija rekisteröityy lähettämällä lomakkeen A Ruokavirastoon.

Rehualan toimijan tulee hakea hyväksyntää lomakkeella C tiettyjen rehun lisäaineiden käytölle tai esimerkiksi kasviöljyistä saatujen tuotteiden valmistamiselle.

Lomakkeella G toimija hakee hyväksyntää lääkeaineita sisältävien rehujen valmistukselle ja jälleenmyynnille.

TSE-asetuksen mukaista hyväksyntää esimerkiksi kalajauhon käytölle toimija hakee lomakkeella E.

Kenelle ja millä ehdoin

Rehuhygienia-asetus (EY) N:o 183/2005 edellyttää rehualan toimijalta rekisteröintiä tai hyväksyntää voidakseen harjoittaa rehujen valmistusta, markkinoille saattamista, vientiä tai tuontia. Lisäksi rehuhygienia-asetus edellyttää kaikilta rehualan toimijoilta vaara-analyysiä ja kriittisten hallintapisteiden järjestelmää (HACCP).

Hyväksyntähakemus tulee lähettää hyvissä ajoin Ruokavirastoon ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Hyväksyntää haetaan lomakkeella C.

Ennen hyväksynnän myöntämistä Ruokavirasto tarkastaa yrityksen paikanpäällä.

Ruokavirastolle tulee ilmoittaa toiminnassa tapahtuneista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta lomakkeella A tai D. Lisäksi toimijan tulee lähettää Ruokavirastolle vuosittain omaa toimintaansa koskeva vuosi-ilmoitus. Ruokavirasto lähettää tästä erillisen pyynnön.

Rehualan alkutuotannon toimijan (eläintuotantotilat, kasvinviljely) rekisteröitymisestä on palvelussa oma kuvauksensa.


Määräaika

Rekisteröinti-ilmoitus tulee tehdä Ruokavirastolle vähintään kuukautta ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Rekisteröinnin käsittely kestää noin 10 päivää.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi

Tausta ja lainsäädäntö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta 1266/2020

MMM asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta 71/2022

Palvelun toteuttaa

Ruokavirasto

Palvelusta vastaa

Ruokavirasto
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 8.4.2024