suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Rehualan alkutuotannon toimijan rekisteröityminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Rehuhygienia-asetuksen mukaan koko rehuketjun alkutuotanto mukaan lukien on rekisteröidyttävä rehualan toimijoiksi. Rehun tuotanto, sekoitus, valmistus ja käyttö elintarviketuotantoeläinten ruokintaan edellyttää viljelijältä ja kotieläintuottajalta rekisteröitymistä.

Rehualan alkutuotannon rekisteröitävät toiminnot ovat

  1. rehun tuotanto (esimerkiksi rehuviljan viljely tai säilörehun teko joko tilan omaan käyttöön tai myyntiin),
  2. rehun sekoittaminen ilman lisäaineita/esiseoksia tilan omaan tarpeeseen ja
  3. kotoisten rehujen ja/tai ostorehujen käyttö elintarviketuotantoeläinten ruokintaan.

Käsittelemätöntä tai pelkästään pastöroimalla käsiteltyä maitoa ja maitopohjaisia tuotteita elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa käyttävien tilojen tulee rekisteröityä Ruokavirastoon. Käsittelemättömiä tuotteita saa käyttää vain sioille.

Kalajauhoa, eläinperäisiä di- ja trikalsiumfosfaatteja ja muista eläimistä kuin märehtijöistä saatuja verituotteita voidaan käyttää muiden elintarviketuotantoeläinten kuin märehtijöiden ruokinnassa alla olevin edellytyksin. Kalajauhoa voidaan käyttää vieroittamattomille märehtijöille tarkoitetussa kaupallisessa juottorehussa. Lisäksi muista kuin märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen käyttö on sallittu vesiviljelyeläinten ruokinnassa alla olevat vaatimukset huomioiden. Edellä mainittuja eläinperäisiä valkuaisrehuja tuotantoeläinten ruokinnassa käyttävien tilojen tulee rekisteröityä tai hakea hyväksyntää Ruokavirastosta. Lisäksi mikäli tilalla käytetään kalajauhoa sisältävää juottorehua, tilan tulee ilmoittaa sen käytöstä.

Rehun lisäaineiden tai esiseosten käyttö oman tilaseoksen valmistuksessa edellyttää rekisteröitymistä rehun valmistajaksi. Eräiden lisäaineiden tai esiseosten käyttö rehun valmistuksessa edellyttää maatilalta hyväksyntää. Maatilalla harjoitettava muu rehualan toiminta, kuten rehuseosten valmistus myyntiin, edellyttää rekisteröitymistä rehualan toimijaksi. Rehualan toimijaksi rekisteröitymis- ja hyväksymisvaatimuksista on palvelussa tietoa erikseen.

Silloin kun tilalla käytetään rehujen valmistuksessa hyväksyntää vaativia rehun lisäaineita eli tiettyjä ns. eläintuotantoon vaikuttavia lisäaineita tai kokkidiostaatteja, on tilan rekisteröidyttävä Ruokavirastoon lomakkeella A ja haettava hyväksyntää edellä mainittujen rehun lisäaineiden käyttöön lomakkeella C (rehualan toimija palvelu).

Toimi näin

  • Viljelijät ja kotieläintuottajat rekisteröityvät alkutuotannon toimijaksi Ruokaviraston lomakkeella F.
  • Käsittelemätöntä tai pelkästään pastöroimalla käsiteltyä maitoa ja maitopohjaisia tuotteita käyttävät tilat rekisteröityvät Ruokaviraston lomakkeella J. Eläinperäisiä valkuaisrehuja tuotantoeläinten ruokinnassa tai kalajauhoa sisältävää juottorehua käyttävät tilat rekisteröityvät/hakevat hyväksyntää Ruokaviraston lomakkeella I.

Kenelle ja millä ehdoin

Rehuhygienia-asetuksen mukaan rehualan alkutuotannon toimijaksi rekisteröityminen on edellytys toiminnalle. Rehun tuotantoon ja elintarviketuotantoeläinten ruokintaan rehuja saa hankkia vain rekisteröidyiltä tai hyväksytyiltä rehualan toimijoilta.

Rekisteröintivelvollisuutta ei kuitenkaan ole tiloilla, joilla

- ruokitaan ainoastaan turkiseläimiä tai muita ei elintarvikeketjuun päätyviä eläimiä (esimerkiksi harrastus- ja kilpahevoset),

- rehu käytetään tilan omien eläinten ruokintaan ja näistä eläimistä saadut elintarvikkeet käytetään yksinomaan omalla tilalla,

- rehua tuotetaan vuosittain korkeintaan 3 ha:n viljelyalalla ja jotka toimittavat kaiken tältä alalta saamansa rehun paikalliselle maatilalle tai vastaavalle toimijalle siellä käytettäväksi.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Ennen toiminnan aloittamista

Käsittelyaika

Rekisteröinti-ilmoitukset käsitellään 10 vrk kuluessa.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi

Tausta ja lainsäädäntö

Rehuhygienia-asetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005

TSE-asetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001,tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 28.4.2021