suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Rautatieyrityksen toimilupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Rautatieyritys tarvitsee toimiluvan päätoimista rautatieliikenteen harjoittamista varten. Toimilupaa koskevat vaatimukset perustuvat liikennepalvelulain (320/2017) 53-57 §:iin. Toimiluvalla varmistetaan, että rautatieyritys ja sen liikkeenjohtoon asetettu henkilöstö täyttävät hyvää mainetta, taloudellista vakavaraisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset.

Traficom toimii Suomessa toimilupaviranomaisena ja Suomeen sijoittuneet rautatieyritykset voivat hakea alla esitetyllä lomakkeella toimilupaa Traficomista. Rautatieyritykselle myönnetty toimilupa on voimassa koko EU:n alueella ja toimiluvista ylläpidetään rekisteriä Euroopan Unionin rautatieviraston verkkosivuilla: https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/licences/default.aspx

Jos rautatieyrityksellä on jo toisessa jäsenvaltiossa myönnetty toimilupa, sen ei tarvitse enää hakea uutta toimilupaa Traficomilta. Traficom kuitenkin valvoo Suomessa toimivien rautatieyritysten toimilupia ja eritysesti niihin liittyvien korvausvastuuliitteiden riittävyyttä. Jos toisessa jäsenvaltiossa edellytetty korvausvastuu ei ole riittävä Suomessa toimiseen Traficom voi edellyttää rautatieyritystä nostamaan korvausvastuunsa määrää, jotta se täyttää kansallisesti määritellyn tason. Suomessa korvausvastuun vähimmäismäärät on esitetty Traficomin ohjeessa:

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 30.4.2020