suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Rataverkon haltijan turvallisuuslupa

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Turvallisuusluvalla rataverkon haltija osoittaa, että sillä on käytössään vaatimusten mukainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä, jolla varmistetaan toimijan kyky hallinnoida rataverkkoa turvallisesti. Traficom myöntää rataverkon haltijalle turvallisuusluvan rataverkon suunnittelua, rakentamista, kunnossapitämistä ja hallintaa varten. Turvallisuuslupa on osoitus siitä, että rataverkon haltija on huomioinut toiminnassaan turvallisuutta koskevat vaatimukset ja pystyy toimimaan rataverkon haltijana hallinnoimallaan rataverkon osalla turvallisesti.

Turvallisuusluvan saamisen edellytyksenä on, että rataverkon haltijalla on käytössään toimiva turvallisuusjohtamisjärjestelmä.

https://www.traficom.fi/fi/rautatietoimijoiden-turvallisuusjohtamisjarjestelma

Kenelle ja millä ehdoin

Hakemus ja sen liitteet toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi. Traficomin on tehtävä päätös turvallisuusluvan myöntämisestä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun virastolle on toimitettu kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 3.9.2020