suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Rasitteen käsittely päätöksellä

  • Palvelu
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Jos rasitteen tai oikeuden poistamisesta on tehty sopimus asianosaisten kesken eikä asian käsittely rasitetoimituksessa ole erityisistä syistä tarpeen, voidaan rasite poistaa tekemällä kiinteistörekisteripitäjän päätös. Asianosaisten tekemässä poistosopimuksessa pitää olla käsiteltynä myös mahdollisten menetysten korvaaminen.

Edelleen, jos rasitteen käyttämistä koskevien määräysten muuttamisesta on tehty sopimus, jossa on käsitelty myös mahdollisten menetysten korvaaminen, voidaan uusi sopimus rekisteröidä jo perustettua rasitetta koskevaksi tekemällä kiinteistörekisterinpitäjän päätös. Käytännössä tällainen päätös koskee ilmeisimmin rasitteen kuntoonpanoehtojen tai kunnossapitoehtojen muuttumista. Rasitteen käyttämiselle voidaan antaa tällaisella sopimuksella myös uusia rajoitteita.

Toimi näin

Hakemuksen voi toimittaa joko sähköisesti tai kirjeenä. Hakemukseen tarvitaan hakijan yhteystiedot, kiinteistötunnus (tai osoite) mitä hakemus koskee, minkälaista toimenpidettä haetaan (rasitteen poisto päätöksellä, rasitteen käyttöä koskevien määräysten muuttaminen yms.) tai mitä toimenpiteeltä tahdotaan (vapaasti kuvattuna).

Hakemuksen tulee tehdä kiinteistön omistajan tai hänen valtuuttamansa henkilön. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan mahdolliset valtakirjat, yhtiökokouksen pöytäkirjat tai muut hakemiseen oikeuttavat asiakirjat. Rasitteen käsittelyyn päätöksellä tarvitaan myös asianosaisten välinen sopimus.

Päätöstä haetaan asemakaavoitetulla alueella Tampereen kaupungin kiinteistörekisterin pitäjältä.

Kenelle ja millä ehdoin

Rasitteen poisto tai sen käyttöä koskevat muutokset voidaan ratkaista päätöksellä, mikäli päätöksen edellytykset täyttyvät.

Päätöksen edellytyksiä ovat mm. asianosaisten välinen sopimus.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 1.2.2022