suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Rasitetoimitus

  • Palvelu
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen tontin alueelle. Rasite tarkoittaa pysyvää oikeutta esimerkiksi kulkuyhteyttä varten tarvittavaan alueeseen, ajoneuvon pitämiseen tai vesi-, viemäri- tai sähköjohdon sijoittamiseen.

Rasitteet perustetaan tontin lohkomisen yhteydessä tai hakemuksesta erillisessä rasitetoimituksessa. Rasitteen perustamiseksi voi hakemuksen yhteyteen liittää rasitesopimuksen, jos sellainen on laadittu osapuolten välillä. Rasite perustetaan rasitesopimuksen mukaisena, mikäli toimitusinsinööri toteaa, ettei tälle ole estettä ja edellytykset rasitteen perustamiselle ovat olemassa.

Toimi näin

Hae rasitetoimitusta kunnan kiinteistötoimelta tai Maanmittauslaitokselta.

Rasitetoimitusta haetaan asemakaavoitetulla alueella Tampereen kaupungin kiinteistörekisterin pitäjältä.

Kenelle ja millä ehdoin

Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä tonttien omistajien välistä sopimusta.

Hakemuksen voi toimittaa joko sähköisesti tai kirjeenä. Hakemukseen tarvitaan hakijan yhteystiedot, kiinteistötunnus (tai osoite) mitä hakemus koskee, minkälaista toimenpidettä haetaan (tontin lohkominen, rasitetoimitus yms.) tai mitä toimenpiteeltä tahdotaan (vapaasti kuvattuna). Hakemukseen voi liittää myös rasitesopimuksen, mikäli sellainen on laadittu osapuolten välillä.

Hakemuksen tulee tehdä kiinteistön omistajan tai hänen valtuuttamansa henkilön. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan mahdolliset valtakirjat, yhtiökokouksen pöytäkirjat tai muut hakemiseen oikeuttavat asiakirjat. Kunta saa hakea rasitetoimitusta, jos kysymys on kuntaa varten perustettavasta tai perustetusta rasitteesta. Yhteiseen alueeseen kohdistuvan rasitteen poistamista, siirtämistä tai muuta muuttamista saa hakea myös yhteisen alueen osakas.

Palvelu on maksullinen.

Rasitetoimituksen kustannukset määräytyvät voimassa olevan taksan mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen kiinteistön alueelle. Rasite tarkoittaa pysyvää oikeutta esimerkiksi kulkuyhteyttä, ajoneuvon pitämistä tai vesi-, viemäri- tai sähköjohdon sijoittamista varten tarvittavaan alueeseen.

Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta tontin lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa.

Kaupunkien asemakaava-alueilla rasitteen perustamisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 27.5.2021