suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Rasitetoimitus

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Rasitetoimituksessa perustetaan tai poistetaan käyttöoikeus eli rasite toisen tontin alueelle. Toimituksessa perustettu rasite on voimassa vaikka kiinteistöt vaihtaisivat omistajia. Tarpeettomaksi jäänyt rasite myös poistetaan rasitetoimituksessa.

Naantalin kaupunki tekee rasitetoimitukset sitovan tonttijaon alueella, eli Manner-Naantalin ja Luonnonmaan asemakaavoitetuilla alueilla. Muilla alueil ...

Toimi näin

Hae rasitetoimitusta kunnan kiinteistötoimelta tai Maanmittauslaitokselta.

Jos rasitetoimituksen kohteet sijaitsevat Manner-Naantalin tai Luonnonmaan asemakaava-alueella, hae rasitetoimitusta sähköisellä lomakkeella kaupungilta. Merkitse lomakkeeseen haettavan toimenpiteen kohtaan "Rasitetoimitus". Liitä hakemukseen myös tontin omistajien välinen rasitesopimus.

Jos rasitetoimituksen kohteet sijaitsevat muualla kuin Manner-Naantalin tai Luonnonmaan asemakaava-alueella, hae lohkomista Maanmittauslaitokselta.

Kenelle ja millä ehdoin

Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä tonttien omistajien välistä sopimusta.

Rasitteen perustaminen edellyttää tonttien omistajien välistä sopimusta. Rasitesopimuksessa tulee sopia rasitteeseen liittyvistä asioista, kuten rasitteen käytöstä, rakentamis-, kuntoonpano- ja kunnossapitokustannuksista sekä rasiteoikeudesta maksettavasta korvauksesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen kiinteistön alueelle. Rasite tarkoittaa pysyvää oikeutta esimerkiksi kulkuyhteyttä, ajoneuvon pitämistä tai vesi-, viemäri- tai sähköjohdon sijoittamista varten tarvittavaan alueeseen.

Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta tontin lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa.

Kaupunkien asemakaava-alueilla rasitteen perustamisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Palvelun toteuttaa

Naantalin kaupunki

Palvelusta vastaa

Naantalin kaupunki
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 16.9.2020