suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Rasitetoimitus asemakaava-alueella

 • Palvelu
 • Oulu
 • Julkinen palvelu

Kiinteistörasitteet perustetaan hakemuksestasi tontin tai rakennuspaikan lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa.

Kiinteistösi hyväksi voidaan perustaa toisen rekisteriyksikön (kiinteistön) alueelle pysyvänä rasitteena oikeus:

 • talousveden ottamiseen ja johtamiseen sekä vesijohdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
 • veden johtamiseen maan kuivattamista varten
 • viemärijohdon ja muiden jäteveden johtamiseen ja käsittelyyn liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
 • puhelin-, sähkö-, kaasu-, lämpö- tai muun sellaisen johdon sekä johtoihin liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
 • ajoneuvojen pitämistä, venevalkamaa, laituria, uimapaikkaa, puutavaran varastointia ja lastauspaikkaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen sekä asemakaava-alueella yhteispihaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen
 • kalastusta varten tarpeellisen maa-alueen käyttämiseen
 • kiven, soran, hiekan, saven, turpeen tai muun näihin verrattavan maa-aineksen ottamiseen
 • väestönsuojelua varten tarvittavien rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
 • kiinteistöjen yhteisen lämpökeskuksen tai jätteiden kokoamispaikan sijoittamiseen ja käyttämiseen
 • jätteiden kokoamispaikan tai kiinteistöjen yhteisen lämpökeskuksen sijoittamiseen ja käyttämiseen
 • kulkuyhteyttä varten tarvittavaan alueeseen asemakaava-alueella.

Toimitusinsinööri laatii rasitetoimituksesta pöytäkirjan ja kartan.

Toimi näin

Hae rasitetoimitusta kunnan kiinteistötoimelta tai Maanmittauslaitokselta.

Hae sähköisellä asiointipalvelulla kiinteistörasitteen perustamista tarkoittavaa kiinteistötoimitusta. Liitä hakemukseesi rasitesopimus.

Voit hakea toimitusta myös tulostettavalla lomakkeella. Lähetä hakemus postitse tai sähköpostilla osoitteeseen kiinteistonmuodostus[at]ouka.fi. Voit myös jättää hakemuksen Ympäristötalon asiakaspalvelupisteeseen.

Kysy lisätietoja ja toimintaohjeita kiinteistöinsinööriltä, kiinteistörekisterinhoitajalta tai toimitusinsinööreiltä soittamalla tai asioimalla Ympäristötalossa.

Kenelle ja millä ehdoin

Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä tonttien omistajien välistä sopimusta.

Rasite voidaan perustaa vain kiinteistönmuodostamislain määräämiin tarkoituksiin. Rasitteen pitää olla tarpeellinen eikä siitä saa aiheutua huomattavaa haittaa.

Palvelu on maksullinen.

Katso maksut linkistä "Kiinteistötoimitusmaksut".

Tausta ja lainsäädäntö

Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen kiinteistön alueelle. Rasite tarkoittaa pysyvää oikeutta esimerkiksi kulkuyhteyttä, ajoneuvon pitämistä tai vesi-, viemäri- tai sähköjohdon sijoittamista varten tarvittavaan alueeseen.

Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta tontin lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa.

Kaupunkien asemakaava-alueilla rasitteen perustamisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 3.12.2021