suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kajaanin kaupunki

Ranta-asemakaavoitus

  • Palvelu
  • Kajaani
  • Julkinen palvelu

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Tällainen kaava voi koskea pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä. Ennen laatimiseen ryhtymistä on on oltava yhteydessä kaupungin kaavoitukseen. Kaavan laatimista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava kaavoitukseen ennen suunnitelman mukaisten menettelyjen aloittamista. Kaavan voi laatia myös yksityinen taho mutta Kajaanin kaupunki ohjaa kuitenkin kaavoitusta ja vastaa kaavoituksen kulun etenemisestä.

Vesistön rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa suoralla rakennusluvalla ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jonka on erikseen todettu kelpaavan rakennusluvan perusteeksi. Myös korjaus- ja täydennysrakentamisen suora rakennuslupa edellyttää yleensä kaavaa. Jos kaavaa ei ole, täytyy hakea poikkeamista ennen rakennuslupaa. Poikkeaminen puolestaan ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle. Poikkeamiseen täytyy olla erityinen syy. Poikkeamista ei voida aina myöntää mm. mikäli rantamitoitus on jo emätilan osalta korkea ilman, että asia tutkitaan laajemmalta alueelta kaavan laatimisen yhteydessä. Kaava ranta-alueella selkeyttää siten lupa-asioita, kun rakennuspaikat on kaavassa osoitettu. Jos alueella on jo rantayleiskaava, rakennuspaikkoja voidaan yleensä ranta-asemakaavassa uudelleen järjestellä mutta mitoitusta ei voi oleellisesti kasvattaa.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon asemakaavan sisältövaatimusten lisäksi laissa erikseen määritellyt ranta-alueiden loma-asutusta koskevan kaavan erityiset sisältövaatimukset. Erityisiä sisältövaatimuksia ovat mm. luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suunnitellun rakentamisen täytyy sopeutua rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön ja ranta-alueille täytyy jäädä riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksullinen.

Ranta-asemakaavan maksut määräytyvät kaavoituksen taksan mukaan. Ranta-asemakaavan maksut löytyvät samalta verkkosivulta kuin asemakaavan tai asemakaavamuutoksen maksut: kaavoituksen verkkosivut, asemakaavoitus.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Maankäyttö- ja rakennusasetus, ranta-alueita koskevat erityissäännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki, ranta-alueita koskevat erityiset säännökset

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKajaanin kaupunki
Palvelusta vastaaKajaanin kaupunki
Alue Kajaani
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kajaanin kaupunki
Päivitetty: 23.10.2019