suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lohjan kaupunki

Ranta-asemakaavoitus ja siihen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Lohja
  • Julkinen palvelu

Maanomistajalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan oikeus ranta-asemakaavojen laatimiseen. Ranta-asemakaava laaditaan vesistön ranta-alueelle yleensä vapaa-ajan asutuksen rakentamisen mahdollistamiseksi. Ranta-asemakaavan laatiminen tulee ajankohtaiseksi, kun maanomistaja haluaa huolehtia loma-asutuksen suunnittelusta ranta-alueella. (MRL § 74)

Ranta-asemakaava laaditaan maanomistajan aloitt ...

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Palvelun toteuttaa

Lohjan kaupunki

Palvelusta vastaa

Lohjan kaupunki
Tekstistä vastaa: Lohjan kaupunki
Päivitetty: 30.8.2021