suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Ranta-asemakaavoitus

  • Palvelu
  • Heinola
  • Julkinen palvelu

Ranta-asemakaavat selkeyttävät rantarakentamisen lupakäsittelyä, kun poikkeamispäätöstä ei enää tarvita. Kaavoituksen tavoitteena on myös maanomistajien tasapuolinen kohtelu.

Lisäksi kaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu sekä rantojen virkistyskäyttö.

Ranta-asemakaavat laaditaan maanomistajien toimesta ja kustannuksella, mutta kunta huolehtii prosessin viranomaistoiminn ...

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Nähtävillä olevista kaavoitushankkeista ilmoitetaan paikallislehdessä sekä kaupungin kotisivuilla. Kuulutuksissa on kerrottu kuinka voi vaikuttaa kaavoitukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Palvelun toteuttaa

Heinolan kaupunki

Palvelusta vastaa

Heinolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 3.1.2022