suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hattulan kunta

Ranta-asemakaavoitus

  • Palvelu
  • Hattula
  • Julkinen palvelu

Ranta-asemakaavalla ohjataan pääasiassa loma-asumista ja muuta rantarakentamista. Vesistön rantavyöhykkeille ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jonka on erikseen todettu kelpaavan rakennusluvan perusteeksi. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavan noudattamista. Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet.

Ranta-asemakaavan laatimisesta aloitteen tekee yleensä maanomistaja. Kaavoituksen viranomaistoiminnasta vastaa kunta, joka ohjaa ranta-asemakaavoitusta ja huolehtii kaavojen tiedottamisesta, nähtäville asettamisesta ja lausuntopyynnöistä.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Maanomistajana voit hakea ranta-asemakaavan laatimista omille maillesi. Valitse ensin kaavoittaja, joka valtakirjalla puolestasi aloittaa kaavoituksen valmistelun ja hoitaa yhteistyön kunnan kanssa. Kunta hoitaa hallinnollisen prosessin ja viranomaistehtävät. Neuvoja ja lisätietoja saat kunnan teknisestä yksiköstä.

Kaavaprosessi muodostuu vireilletulo-, valmistelu- ja ehdotusvaiheista.

Vireilletulovaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan suunnittelualue, kaavoituksen lähtökohdat, osalliset ja vuorovaikutuksen järjestäminen sekä kaavaprosessin alustava aikataulu. Valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos ja ehdotusvaiheessa kaavaehdotus, jonka kunnanvaltuusto lopulta hyväksyy.

Voit vaikuttaa asemakaavoitukseen lausumalla mielipiteesi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta, tai jättämällä muistutuksen kaavaehdotuksesta niiden nähtävillä oloaikana. Kaava-aineistot ovat nähtävillä kunnanviraston palvelupisteissä Pappilanniemessä ja Parolassa Juteinitalolla sekä kaavoituspalveluiden verkkosivuilla.

Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävillä oloista ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, paikallisissa sanomalehdissä sekä kunnan verkkosivuilla. Asemakaavaprosessin aikana voidaan järjestää myös esimerkiksi keskustelutilaisuuksia tai kerätä tietoa kyselyillä. Näistä tiedotetaan aina erikseen.

Tietoa kaavoituksesta ja tarkemmat ohjeet siihen vaikuttamiseen saat Hattulan kunnan teknisestä toimesta kunnanvirastolta Pappilanniemestä sekä Hattulan kunnan verkkosivuilta kohdasta Palvelut / Tekninen toimi / Kaavoitus.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksullinen.

Kunta veloittaa ranta-asemakaavoituksesta kaavan laatijaa toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHattulan kunta
Palvelusta vastaaHattulan kunta
Alue Hattula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hattulan kunta
Päivitetty: 9.8.2021