suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Maanomistajalla on oikeus laadituttaa ranta-asemakaava omistamalleen ranta-alueelle. Ennen suunnittelun aloittamista on maanomistajan oltava yhteydessä Vesilahden kunnan aluearkkitehtiin. Kunta ohjaa ranta-alueiden kaavoitusta ja kaavan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto. Ranta-asemakaavan tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus ja rakentamisen tulee sopeutua rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen. Vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jonka on erikseen todettu kelpaavan rakennusluvan perusteeksi. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista. Vesilahden ranta-alueille on osayleiskaava, joka ohjaa rakentamista alueellaan.

https://www.vesilahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/ranta-asemakaavat/

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kaavatyön alkuvaiheessa laaditaan aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään, miten osallistuminen ja vuorovaikutus kaavatyön aikana toteutetaan. Kaavoituksen aikana on mahdollisuus antaa virallinen mielipide, kun kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä sekä muistutus, kun kaavaehdotus on nähtävillä. Mielipiteet ja muistutukset toimitetaan kunnan kirjaamoon kaavan nähtävillä olon aikana. Voit tutustua valmisteilla oleviin kaava-aineistoihin koko kaavoituksen ajan Vesilahden kunnan verkkosivuilla ja teknisessä toimistossa. Kaavan hyväksymisen jälkeen on mahdollisuus valittaa asemakaavan hyväksymispäätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 pv hyväksymispäätöksen pöytäkirjan nähtäville asettamisesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Ranta-asemakaavan laatimisesta koituvat kustannukset maksaa maanomistaja Vesilahden kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVesilahden kunta
Palvelusta vastaaVesilahden kunta
Alue Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 13.2.2020