suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tervolan kunta

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Tervola
  • Julkinen palvelu

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, ettei rannalle saa rakentaa ilman kaavaa. Kaavojen lisäksi rantarakentamista ohjataan myös Tervolan kunnan rakennusjärjestyksellä. Haja-asutusluonteista rantarakentamista ohjataan osayleiskaavalla tai ranta-asemakaavalla. Ranta-asemakaava on yleensä maanomistajan teettämä kaava. Jos ranta-alueelle ei ole laadittu kaavaa, uuden rakennuksen rakentamiseen tarvitaan poikkeamislupa.

Vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista kunta laatii vuosittain maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoituskatsauksen.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Rantarakentamista koskevissa asioissa olisi hyvä olla jo suunnitteluvaiheessa yhteydessä rakennustarkastajaan.

Ranta-asemakaavan laatimisesta lisätietoja antaa tekninen johtaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kaavan aloitusasiakirjana laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Se asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Suunnitelmassa kerrotaan suunnittelun tavoitteet, vaiheet ja aikataulu.

Palvelu on maksullinen.

Ranta-asemakaavan laatimisesta koituvat kustannukset maksaa maanomistaja.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTervolan kunta
Palvelusta vastaaTervolan kunta
Alue Tervola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tervolan kunta
Päivitetty: 15.3.2022