suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Ranta-asemakaava on ranta-alueen rakentamisen sitovasti osoittava kaava, jonka laatimisesta vastaa maanomistaja ja jonka toteuttamisesta ei aiheudu kunnalle kustannuksia. Ranta-asemakaava soveltuu pääasiassa loma-asutuksen suunnitteluun.

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Ota yhteyttä Tampereen yleiskaavoituksen suunnittelijaan, kun haluat neuvotella ranta-asemakaavan tarpeellisuudesta.

Löydät tietoa vireillä olevista asemakaavakohteista ja muista ajankohtaisista suunnitelmista Tampereen kaupungin kaavoituksen verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoitettavan alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, ovat osallisia. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelmassa käsitellään.

Olipa kyseessä siis liikeyritys, yksityinen ihminen, yhdistys tai jokin muu yhteisö, kaikki voivat olla osallisia kaavan laatimiseen.

Osallisten luettelo esitetään kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Ranta-asemakaavan laatimisesta vastaa maanomistaja ja sen toteuttamisesta ei aiheudu kunnalle kustannuksia. Maanomistaja vastaa ranta-asemakaavan laadinnasta aiheutuvista kustannuksista.

Kunta perii maanomistajalta kulloisenkin taksan mukaiset maksut ranta-asemakaavan käsittelystä. Yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa hinta on 2900 € ja kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa 4000 €. Lisäksi peritään kuulutuskulut kuulutuskerralta, jotka ovat 2x350 €.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 7.9.2020