suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Tietoa vireilläolevista asemakaavakohteista ja muista ajankohtaisista suunnitelmista löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta:

http://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat.html

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoitettavan alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, ovat osallisia. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelmassa käsitellään.

Olipa kyseessä siis liikeyritys, yksityinen ihminen, yhdistys tai jokin muu yhteisö, kaikki voivat olla osallisia kaavan laatimiseen. Sanamuoto saattaa huomattavasti vaikuttaa on merkittävä. Se ilmaisee ensinnäkin, että vaikutusta mahdollisen osallisen elämään ei tarvitse todistaa, epäilys riittää. Toisaalta epäillyn tai todetun vaikutuksen tulee olla huomattava, ennenkuin jonkun voidaan katsoa olevan osallinen. Osallisuuteen tuskin riittää, että näkee kaavoitettavan alueen joka päivä työmatkallaan. Osallinen on esimerkiksi silloin, kun kaavoitettava alue on naapurustossa tai käsittää yleisesti merkittävää keskusta- tai virkistysaluetta.

Osallisten luettelo esitetään kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 25.1.2019