suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Taivalkosken kunta

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Taivalkoski
  • Julkinen palvelu

Ranta-alueiden rakentamista ohjataan pääasiassa ranta-asemakaavoilla. Kaavassa määritellään muun muassa mitä, miten ja minne saa rakentaa.

Nähtävillä olevista kaavoitushankkeista ilmoitetaan paikallislehdessä sekä kunnan kotisivuilla. Voit tutustua Taivalkosken valmisteilla ja voimassa oleviin ranta-asemakaavoihin näillä sivuilla.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi, johon voit parhaiten vaikuttaa hankkimalla tietoa ja ilmaisemalla mielipiteesi. Jokaisesta kaavasta tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan, kuka ja miten kyseiseen kaavaan voi vaikuttaa. Taivalkosken valmisteilla olevien kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat löydät Taivalkosken maankäytön projektiportaalista.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTaivalkosken kunta
Palvelusta vastaaTaivalkosken kunta
Alue Taivalkoski
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Taivalkosken kunta
Päivitetty: 2.2.2021