suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sulkavan kunta

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Sulkava
  • Julkinen palvelu

Pystyt vaikuttamaan ranta-asemakaavoitukseen Sulkavalla.

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, ettei rannalle saa rakentaa ilman kaavaa. Kaavojen lisäksi rantarakentamista ohjataan myös Sulkavan kunnan rakennusjärjestyksellä. Poikkeuksena on rantasaunan rakentaminen rantatontille, jossa on jo olemassa lomarakennus. Haja-asutusluonteista rantarakentamista ohjataan rantayleiskaavalla ja ranta-asemaka ...

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Ota yhteys kunnan rakennustoimistoon. Toimistosihteeri ja rakennustarkastaja neuvovat miten voit vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Palvelun toteuttaa

Sulkavan kunta

Palvelusta vastaa

Sulkavan kunta
Tekstistä vastaa: Sulkavan kunta
Päivitetty: 18.10.2023