suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Petäjäveden kunta

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Petäjävesi
  • Julkinen palvelu

Ranta-asemakaava, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä rantakaava, on yksityiskohtainen suunnitelma alueen maankäytöstä ja rakentamisen järjestämisestä. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, ettei rannalle saa rakentaa ilman kaavaa. Maanomistajalla on maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen. Kaavan laatijalla tulee olla suunnittelutehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus.

Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kunnanvaltuuston on kuitenkin hyväksyttävä ranta-asemakaava ennen kuin se voi tulla voimaan.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Maanomistaja voi hakea ranta-asemakaavan laatimista omille mailleen. Kunta hoitaa hallinnollisen prosessin ja maanomistaja hankkii itse kaavan laatijan. Ranta-asemakaavan laatimista omille maille haetaan vapaamuotoisella allekirjoitetulla hakemuksella, joka toimitetaan kunnan kirjaamoon. Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, kuinka kaavoitukseen voi vaikuttaa. Mielipiteitä voi ilmaista sekä suullisesti että kirjallisesti. Varaa tapaamisaika etukäteen, jos haluat tavata kunnan ranta-asemakaavoituksen yhteyshenkilön.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin rantakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan. Kunta antaa ohjeet niille, jotka haluavat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPetäjäveden kunta
Palvelusta vastaaPetäjäveden kunta
Alue Petäjävesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Petäjäveden kunta
Päivitetty: 27.5.2021